Næringsforeninga har fått mange henvendelser fra næringslivet om at det tar lang tid å få behandlet byggesøknader i Melhus kommune, og henvendelsene har kommet gjennom flere år.

Økonomiske konsekvenser

– Når et næringsbygg blir 14 dager forsinket, får det mye større konsekvenser enn om en garasje blir 14 dager forsinket, sier Hans Petter Øien Kvam, daglig leder for Næringsforeninga i Trondheimsregionen, avdeling Melhus og avdeling Skaun.

Ikke bare næringslivet og privatpersoner taper penger på at Melhus kommune i snitt bruker lang tid på byggesaksbehandling. Virksomhetsleder Guri Vik opplyser at kommunen tapte 368.938 kroner i 2016 fordi kommunen i 36 saker ikke klarte å overholde fristen på 12 uker. I fjor overskred kommunen fristen i 14 saker, og måtte ettergi gebyrer for 83.385 kroner.

– Plan- og byggesaksbehandling er desidert viktigst for næringslivet, og uten tvil det viktigste Melhus kommune gjør for næringslivet. Forutsigbarhet og foroverlenthet betyr mye for næringslivet. Ingen av klagene har gått på gebyrstørrelsen i Melhus, sier Øien Kvam.

Virksomhetsleder Guri Vik sier at kommunen har gjort flere grep (se faktaboksen) for å få ned saksbehandlingstida.

Undersøkelse

Øien Kvam er opptatt av at næringsforeninga har dialogmøter med Melhus kommune der hensikten blant annet er å få ned byggesaksbehandlingstida, og han sier at dialogen er blitt bedre. Etter å ha fått inn mange klager, hadde næringsforeninga en undersøkelse for å kartlegge om det er tilfelle at næringslivet har reagert på saksbehandlingstid. Øien Kvam vil ikke legge fram tall fra undersøkelsen, men han sier undersøkelsen viser at Melhus kommune ikke kom særlig godt ut og var blant de svakeste av kommunene i trondheimsregionen. Undersøkelsen er blitt presentert for rådmannsforumet i organisasjonen Trondheimsregionen, og behandlingstid var også tema under ei samling næringsforeninga hadde i slutten av november.

Etter innspill fra næringsforeninga dro byggesaksbehandlere i Melhus kommune på studietur til Steinkjer for å se hvorfor de lykkes så mye bedre enn Melhus på tid for byggesaksbehandling. Øien Kvam mener at en stor andel av suksessfaktoren til Steinkjer er at få slutter i byggesaksavdelinga.

Momskompensasjon

Før jul vedtok kommunestyret en modell for momskompensasjon der firmaer skal få refundert en andel når bedriftene bygger infrastruktur for kommunen. Kommunestyret mener at i stedet for å gi full momskompensasjon, kan kommunen holde tilbake noe for å kunne styrke byggesaksavdelinga.

– Byggesaksgebyr og momskompensasjon synes jeg ikke skal blandes. Byggesaksbehandling skal være selvfinansierende. Hvis kommunen sier at det er behov for å flere ansatte, må de ansatte flere og øke gebyrene. Gebyrene i Melhus er ikke skandaløst høye, sier Øien Kvam.

BYGGEAKTIVITET: Norgeshus er i gang med byggeprosjektet i Losjevegen, og har ventet i flere år på å få slippe til. Foto: Gunn Heidi Nakrem