Folkemøter denne uka

Det blir folkemøter i Singsås, Soknedal og Budal:

Singsås skole tirsdag 16. januar klokka 18–20.

Soknedal skole onsdag 17. januar klokka 18–20.

Budal Flerbrukshus torsdag 18. januar klokka 18-20.

Tre til fire år

Det er nødvendig med et adressesystem slik at nødetater, posten, nyinnflyttede og andre skal kunne finne frem til riktig sted på en grei måte.

Kommunen anslår at de vil bruke så mye som tre til fire år på prosjektet.