Nå skal hele Midtre Gauldal kommune få tildelt adresser. Et tema som normalt sett kan engasjere stort. Folk i kommunen kan nå komme med forslag til adressenavn.

Les også: Foreldre på Brekkåsen er bekymret

Kom med innspill

Forskrift om adressetildeling og adresseforvaltning i kommunen er nå lagt ut til offentlig ettersyn, og alle kan komme med merknader og innspill til dette. Fristen for å gjøre det er 31. januar 2018.

Adressemyndighet i Midtre Gauldal kommune, er enhet for Næring-, plan og forvaltning. Myndigheten og ansvaret for navnsetting ligger hos en navnekomité, som skal settes ned av kommunestyret.

Les også: Søker kompensasjon etter brannen på Støren

Komité skal bestemme

Den skal bestå av fem medlemmer. Fire av disse bør representere områder som sokner til de gamle kommunegrensene: Støren, Soknedal, Singsås og Budal. Rådmannen skal også være med i komiteen. Komiteen vil ha vedtaksmyndighet for å fastsette adressenavn.

Det som skal få tildelt adressenavn, er veiadresser, områdeadresser og matrikkeladresser. Sistnevnte skal angis med gårds- og bruksnummer, eventuelt feste- og undernummer.