Det skal utføres vegarbeid på E6-bruen på Lundamo. Dette medfører manuell dirigering og ett stengt kjørefelt, mellom klokken 22.00 og 06.00.

Starttid er tirsdag klokken 22.00, mens beregnet sluttid er fredag klokken 06.00. Dette opplyser Statens vegvesen på sine nettsider.