Mandag 10. juli starter arbeidet med å skifte ut vann- og avløpsledninger i Frøsetvegen etter lekkasjen i mai.

Strekningen som får nye ledninger, er fra krysset mellom Frøsetvegen og Frøsetåsen til øvre avkjørsel til Kleven.

Redusert fremkommelighet

I førstkommende uke vil det jobbes med forberedelser, som etablering av midlertidig vanntilførsel.

I uke 29, 30 og 31 vil det bli et opphold, og arbeidet gjenopptas 7. august.

Arbeidet anslås å pågå ut september.

– Det vil bli noe redusert fremkommelighet i perioden, men dette vil bli godt skiltet. Vi vil ha fokus på å legge til rette for gode og trygge løsninger for de myke trafikantene, opplyser Midtre Gauldal kommune.

8. mai var det en lekkasje på Frøset på Støren, hvor et kumlokk fosset over.