Stor aksjon for å rydde opp etter møkkflommen

foto