Brekkåsen idrettsbarnehage ønsker i likhet med andre private barnehageutbyggere å etablere seg på Støren, etter at kommunestyret vedtok at en ny barnehage kan være privat.

Barnehagekapasiteten i Midtre Gauldal kommune er sprengt, og det har vært et omdiskutert tema om en ny barnehage skal være kommunal eller privat.

Les også: Kokken Roy er barnehagens superhelt

Les også: Etterlyser barnehageutbyggere

Henvendelser fra foreldre

I dag er det to barnehager på Støren, kommunale Støren barnehage og den private foreldredrevne Liøya barnehage. På grunn av det økende behovet for barnehageplasser vedtok kommunestyret i desember at bygging av en ny barnehage kan skje som privat foreldredrevet barnehage, men at private barnehageselskaper eller utbyggere med profittformål ikke bør ha adgang til etablering.

Hjørvard Bjørnbeth er styrer av private Brekkåsen Idrettsbarnehage på Melhus, og han sier at de er klare til å etablere seg på Støren hvis de får sjansen.

Har advart mot private

– Etter henvendelser fra foreldre på Støren i 2013 signaliserte vi til kommunen at vi ønsker å bygge ut en barnehage her. Diskusjonen om at det helst skulle bygges en kommunal barnehage har satt det litt på vent for oss, men nå ser vi veldig positivt på at kommunestyret har åpnet opp for private utbyggere, sier han.

Heidi Simensen er leder for den foreldredrevne Liøya barnehage, og har tidligere advart politikerne mot å la private aktører få komme inn på markedet.

Bjørnbeth sier uttalelsen kan tolkes på flere måter, men han mener det virker som hun er redd for konkurransen fra en privat aktør.

– Hva hun mener får hun selv stå for, men jeg tolker det slik at når det frarådes mot private er det som å beskytte seg mot konkurranse. Det er antagelig mer behagelig å konkurrere mot kommunen.

Les også: Ventelister i hele kommunen

– Er ikke redd for konkurranse

Simensen er sterkt uenig i at hun frykter mer konkurranse fra en privat barnehage.

– Det har ingenting med at vi er redd for konkurranse. Uansett om det kommer en kommunal eller en privat barnehage vil de tre aktørene på Støren konkurrere. Dette handler om at større private selskap har formål om profitt, og i praksis kan lage sine egne vedtekter der de ikke er nødt til å plukke fra ventelistene i kommunen, men kan velge ut søkere fra andre kommuner. Det blir feil når Midtre Gauldal har ventelister, sier Simensen.

– I våre vedtekter er det nedfelt at det ikke skal tas ut profitt fra bedriften, og vi kommer garantert til å jobbe sammen med kommunen for å heve den samlede barnehagekapasiteten i Midtre Gauldal. De barna som har rett på plass eller står på venteliste i kommunen blir prioritert, og vi kommer til å drive på samme måte som vi gjør det i Melhus, forsikrer Bjørnbeth.

Flere interessenter

Ifølge rådmann i Midtre Gauldal, Knut Dukane, har det kommet inn flere interessenter som vil være med i konkurransen om å bygge ut den nye barnehagen i Soknes leir.

– Det har vært noen henvendelser, deriblant fra private selskap. Vi kan ikke utelukke private aktører, men må forholde oss til vedtaket som kommunestyret har bestemt. Dette vedtaket legger en del føringer som først må avklares med interessentene slik at vi får innsikt i hvordan de forholder seg til dette, sier Dukane og sikter til at utbyggere ikke skal ha formål om å ta ut profitt.

I tillegg til idrettsbarnehagen er selskapet Espira en av de andre interessentene. En privat aktør som driver 81 barnehager spredt over hele landet. Kommunikasjons- og organisasjonssjef Jens Schei Hansen bekrefter overfor Trønderbladet at Espira har meldt sin interesse om å bygge og drive ny barnehage på Støren dersom kommunen velger å etablere en privat barnehage.