Budskapet fra trondheimsordfører Rita Ottervik (Ap) er klart: Nabokommunene må hjelpe til om Trondheim skal nå målet om nullvekst i biltrafikken.

Vurderer elbil

Tirsdag kom ordfører Ottervik til Melhus formannskap etter invitasjon fra melhusordfører Gunnar Krogstad (Ap). Reisen foretok hun med bil, og Ottervik vil ikke la seg fotografere ved siden av den, og viser til at andre medier heller ikke får det.

– Jeg har kjørt hit til Melhus fra Byåsen. Jeg er på jakt etter elbil, og skal kjøpe meg elbil når batterilengden blir bedre, sier Ottervik til Trønderbladet.

Ottervik legger til at hun ikke har tro på at det er mulig å fjerne biler fra jordas overflate, og hun mener at flere må anskaffe seg elbiler. Samtidig er hun klar på at elbilen helst skal settes igjen før turen inn til Trondheim sentrum. Det handler om arealbruk ifølge Ottervik. Biltrafikken gjennom bomstasjoner som den på Klett, har økt og dette skyldes i stor grad at flere har tatt i bruk elbiler.

– Biler vil være et arealproblem i Trondheim, og da er det bedre at folk kjører til et park & ride-anlegg, sier Ottervik.

Trønderbladet har pr. e-post spurt Ottervik om hun vurderte å ta buss til Melhus, men har ikke fått svar på henvendelsen. I etterkant opplyser Ottervik at hun ikke fikk svart på e-posten på grunn av omlegging av e-postsystemet.

Har fått noe

Etter formannskapsmøtet sier Ottervik at Melhus allerede har fått uttelling fra Miljøpakken ved at det bruker fire milliarder kroner på ny E6, pendlerparkering samt redusert pris på tog og buss. Hun oppfordrer Melhus til å tenke på bosettingsstrukturen for å få ned bilbruken, men samtidig peker hun på at Melhus har ei utfordring når det gjelder jordvern.

I stedet for en heving av bomtakstene igjen, kan det være aktuelt med et spleiselag der alle bidra ifølge Ottervik. Ottervik viser til at Trondheim formannskap har vedtatt at nabokommunene skal dras inn i Bymiljøavtalen, og hun ønsker at nabokommunene innen mars neste år avklarer hva de kan bidra med.

I møtet opplyste Ottervik at Miljøpakken kan gi midler til pendlerparkering, og at Melhus kan få penger til gang- og sykkelveier.

Bymiljøavtalen

I mars skal det ifølge tidsplanen Ottervik viste fram, være et felles formannskapsmøte. I 2018 skal så en omforent avtale med Trondheim, nabokommuner og fylkeskommunen underskrives. Den skal godkjennes i Samferdselsdepartementet.

Melhus formannskap hvorav flere har elbil eller sykler til jobben, mener at det må legges bedre til rette slik at folk kan sette fra seg bilen enten i Melhus sentrum eller i andre tettsteder, for så å ta tog eller buss til byen. Jens Otto Havdal (Ap) mener at parkeringa alltid vil være i Melhus, og at det haster med ei løsning.

Jan Arne Bremnes (KrF) sa at det kan bli enda flere biler inn til byen når folk får en ny og flottere E6 å kjøre på.

I tillegg foreslo ordfører Gunnar Krogstad (Ap) at bytaksten utvides slik at den omfatter hele Melhus for å få flere til å ta bussen fra der de bor.

FULL: Parkeringsplassen utenfor Melhus skysstasjon er ofte smekkfull tidlig på morgenen. Foto: Gunn Heidi Nakrem