– Saken kommer neppe opp for tingretten før jul, sier politiadvokat Aage Sliper Midling ved Trøndelag politidistrikt.

Tiltalen

1. april offentliggjorde Midling tiltalebeslutninga etter brannen ved Trøndelag Bil-Demontering der en ansatt omkom og to ble alvorlig skadd. Daglig leder ble tiltalt for brudd på brann- og eksplosjonsvernloven og for brudd på arbeidsmiljøloven. I tillegg ble bedriften ilagt en forelegg på en million kroner for brudd på disse to lovene. Bedriften godtok ikke forelegget, og saken kommer derfor opp for retten. Opprinnelig antydet politiadvokaten at saken ville komme for tingretten i løpet av høsten, men nå tror Midling den vil gå for retten først neste år.

Les også: Tiltalt etter dødsbrann

Endret hendelsesforløp

Brannen oppsto 26. mai i fjor, og Midling sier at det er synd at saken ikke har kommet opp ennå. Årsaken til at det har tatt tid å få saken berammet, er at forsvarer Frode Wisth før sommeren bad om en sakkyndig uttalelse. Uttalelsen førte ifølge politiadvokat Midling til at beskrivelsen av hva som har skjedd, er blitt endret i tiltalebeslutninga. Selve rettsgrunnlaget er ikke endret ifølge Midling.

Hva som er endret, ønsker ikke Midling å si noe om før den nye tiltalebeslutninga er forkynt.

Ifølge tiltalen var det oppført en tankhall i bedriftens lokaler der det var lagret brannfarlige væsker fra bilene som var demontert. Ståltankene skal ha hatt et volum på 1200 liter, og tre av ni tanker inneholdt bensin.

Les også: - Uheldig at vi ikke oppdaget dette

En stålbjelke skal 26. mai ha brukket slik at en tank falt ned. Fallet skal ha ført til at en forbindelsesslange med de øvrige bensintankene ble revet av, slik at det oppsto en større lekkasje av bensin. Bensindampen skal ha detonert og det oppsto en eksplosjonsartet brann. Daglig leder Belinda Skibnes Ramberg har tidligere sagt til Trønderbladet at det oppsto en bensinlekkasje, og at hun ikke vet hvorfor det begynte å brenne.

Les også: Sterk kritikk fra Arbeidstilsynet

Over tre dager

Politiadvokaten ønsker heller ikke å opplyse om hvem som er den sakkyndige. Vedkommende er oppnevnt av retten, og skal avgi forklaring i retten.

– Saken vil nok gå over tre dager, sier Midling.

Han ønsker ikke å opplyse hvor mange vitner som blir innkalt.

Når det gjelder mulig forlik, forteller Midling at det alltid er kontakt mellom påtalemyndigheten og forsvarer. Utover det ønsker ikke Midling å si noe mer om saken bortsett fra å si at det er en sak med en død og alvorlig skade på personer.