106 mistet livet på norske veier i 2017. Det er det laveste tallet på 70 år, og 29 færre enn i 2016. Over halvparten er menn over 45 år.

Veivesenets foreløpige tall viser at 76 menn og 30 kvinner omkom i trafikken i 2017. Det er 29 færre enn i 2016. Prognosene ligger på om lag 620 hardt skadde.

Seks har omkommet i juletrafikken, som regnes fra og med 23. desember til og med 2. januar.

Tragedie som rammer mange

– Selv om tendensen er at det er stadig tryggere på veiene, er dette langt mer enn tall og statistikk. Bak hver eneste ulykke er det en tragedie som rammer familie, venner, kolleger og lokalsamfunn, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen.

Det var flest dødsulykker i Hordaland (12) og Akershus (11), mens Aust-Agder (1) og Finnmark (2) har hatt færrest. I Sør-Trøndelag var det 7 som omkom i trafikken i 2017. Det er 2 færre enn i 2016, og like mange som i 2015.

Mange voksne menn i ulykker

– Årsakene til dødsulykkene er flere og sammensatte. Men et markant trekk i 2017 er en overrepresentasjon av godt voksne menn med for stor fart som omkommer i møte- og utforkjøringsulykker. Over halvparten av alle omkomne, er menn over 45 år, sier Gustavsen.

I flere år har Norge vært et av verdens beste trafikksikkerhetsland med færrest drepte i trafikken per innbygger og lavest dødsrisiko.