13 flere hus må innløses av Statens vegvesen som en følge av ny E6 mellom Skjerdingstad på Kvål og Gyllan på Hovin.

45 eiendommer

I alt må 45 eiendommer rives på strekninga Gyllan-Skjerdingstad. 25 av disse er på strekninga Røskaft-Skjerdingstad, av dem er 3 gårdsbruk, 18 er boliger og 4 er fritidseiendommer. 8 har allerede blitt innløst.

Les også: Horg bygdatun ser ut til å være reddet

Dette kom fram under vegvesenets orientering til Melhus formannskap i dag tirsdag. Formannskapet har fått forslag til reguleringsplan, og under orienteringa opplyste planprosjektleder Magnhild Rømyhr oversikten over eiendommer som må bort.

Gamle hus

45 eiendommer går altså med. 3 hus som er fra før 1850, må også rives. Nesten 200 hus får støybelastning selv etter støyskjerming.

- Vi har hatt møte med samtlige grunneiere på strekninga som står i fare for innløsning, og to har avslått vårt tilbud om møte, sa assisterende prosjektleder Vigdis Espnes Landheim.

Mer dyrkamark enn beregnet

Antall dekar dyrkamark og beite som går med er også høyere enn først anslått i kommunedelplanen. Nå mener Statens vegvesen at det vil gå med 505 dekar dyrkamark og 10,8 dekar beite. Dessuten vil 610 dekar dyrkamark og 8,2 dekar beite bli brukt midlertidig i anleggsperioden.

Økninga er på 205 dekar sammenlignet med kommunedelplanen fra 2012.

Statens vegvesen forklarer at det er flere årsaker til at flere hus må rives og mer dyrkamark går med. Ny E6 skal få 100-sone, og da må veien være stivere, forklarte Rømyhr. I kommunedelplanen var det ikke innregnet areal til pendlerparkering, og kryssene har vist seg å være mer arealkrevende.

Les også: Vegvesenet vil ha kryss på sørsida av Ler sentrum

Les også: Ny E6 koster 15 milliarder kroner