Melhus kommune arbeider for tiden med å se på ny organisering av tjenesten matombringing i kommunen. I november og desember er Vekst Melhus med i et prøveprosjekt hvor de skal levere mat til hjemmeboende gjennom tjenesten matombringing.

- Jeg synes det er veldig spennende at vi får lov til å være med på dette prosjektet. Jeg har jobbet på sykehjem tidligere, så jeg har litt erfaring. Jeg gleder meg veldig til å sette i gang, sier Linn Elin Thomassen, ifølge en pressemelding fra Melhus kommune.

– Kjempespennende

Torsdag 26. oktober hadde Thomassen og de andre ansatte i Vekst Melhus opplæring på Buen. De første ukene skal hjemmetjenesten gå sammen med Vekst Melhus og levere maten som en del av opplæringa. De som tidligere har fått hjelp av hjemmetjenesten i forbindelse med tilrettelegging av måltider, medisinering og oppfølging av ernæringsstatus vil fortsatt få det.

Linn Elin Thomassen kjører ut mat sammen med Andreas Haagensli. Foto: Julie Stenset Restad

Prosjektansvarlig og enhetsleder for institusjonstjenester i Melhus, Kristin Grindstuen, gleder seg til samarbeidet med Vekst Melhus.

- Det er kjempespennende at Vekst Melhus er gitt muligheten til å prøve ut matutlevering. Vi har møtt en positiv gjeng som ønsker å bidra i et viktig arbeid til innbyggerne i kommunen, sier Grindstuen.

Godt forberedt

Grindstuen er åpen om at det kan oppstå utfordringer underveis i prosjektet, men at de har forberedt seg så godt de kan før det hele sparkes i gang.

- Det vil alltid være utfordringer i et prosjekt, men vi er mest opptatt av mulighetene dette gir oss. Det som er viktig for oss er at vi i samarbeidet med Vekst Melhus er med å skape forutsigbarhet, trygghet og gode rammer i utleveringen av mat til hjemmeboende, sier Grindstuen.

- Vi har forsøkt så godt vi kan å se på og forberede oss før prosjektet settes i gang. Vi foretar jevnlige evalueringer underveis i prosjektet. Ved å bruke Vekst Melhus håper vi også å kunne bidra med økt arbeidsglede, meningsfulle oppgaver og kanskje nye arbeidsplasser for innbyggere i kommunen.

Skal avlaste hjemmetjenesten

Matombringing er en tjeneste for de som av ulike årsaker ikke er i stand til å tilberede sin egen middag. Hjemmeboende får da tilkjørt varm mat på døren. Tidligere har maten blitt levert av hjemmetjenesten eller frivillige. 20. juni 2023 bestemte kommunestyret at matombringing ikke lenger skal gjennomføres av hjemmetjenesten. Da ble det også bestemt at Vekst Melhus er en av aktørene som skal prøves ut. Tjenesten middagssalg betjenes fortsatt av frivillige, og blir ikke berørt i denne delen av prosjektet.

- Vi forventer at flere vil ha behov for bistand til ernæring, kartlegging og middagsombringing fra kommunen fremover. Derfor er det viktig at vi ser på organiseringen av tjenesten slik at den er bærekraftig og tar hensyn til den økende forespørselen i fremtiden. Målet er derfor helt klart å ruste tjenestene våre slik at vi kan gi gode tjenester og tjenester til flere, sier Grindstuen.