50 av Tensios kunder i Midtre Gauldal er uten strøm, etter at selskapet startet en planlagt strømutkobling fredag klokken 09.00.

Etter planen skal utkoblingen være ferdig samme dag klokken 12.00.