- Jeg hadde litt større forhåpninger. Jeg hadde håpet de ville komme med litt mer konkret informasjon om hva de er ute etter. Mye mer bedriftsspesifikt enn dette. I stedet ble det veldig generell informasjon.

Jernbetong

Det sier Jonas Myhr, som er daglig leder i anleggsfirmaet Jernbetong, som holder til på Søberg på Melhus. De står på leverandørlisten, og Myhr tok turen til Soknedal for å høre hva AF Gruppen kunne lokke med av mulige oppgaver. Myhr skulle ta en prat med representantene fra AF Gruppen etter møtet, for å høre om han kunne få noe mer konkret informasjon enn det som ble gitt på møtet.

Jernbetong kan tilby utleie av maskiner og anleggstjenester i byggingen av ny E6 i Soknedal.

Svært mange hadde tatt turen til Soknedal, for å ta del i møtet som var et treffpunkt mellom hovedentreprenør AF Gruppen og lokalt næringsliv.

Under møtet presenterte først Statens vegvesen prosjektet i sin helhet, med fakta om reguleringsarbeidet, strekningen og det som skal skje i byggeperioden.

Deretter tok AF Gruppen over. De som hadde håpet på konkrete tilbakemeldinger og en oppdragsliste, ble nok skuffet. Det var lite konkret informasjon, men i all hovedsak en presentasjon av dem det de skal til med i Soknedal.

- Store forventninger

Flere enn Jonas Myhr hadde forventninger til møtet:

- Vi vet at mange av dere har store forventninger til dette møtet, sa Aina Midthjell Reppe som er leder i næringsforeninga i Midtre Gauldal.

Sammen med Hans Petter Øien Kvam, som leder samme forening i Melhus, arrangerte hun møtet på låven hos Roar Aarhaug.

Ordfører i Midtre Gauldal, Sivert Moen, sa også noen ord i starten av møtet. Han trakk fram det at det kommer en tunnel, som et vendepunkt for veibygging og veiløsninger i Soknedal.

Trakk frem tunnelen

– Det er ikke mer enn fem år siden tunnel var helt utenkelig her. Heldigvis har vi fått et gjennombrudd med Soknedalstunellen.

Han skrøt også av løsningen med å bygge ny vei, og la dagens E6 fungere som lokalvei i framtida.

– Ordførerne står sammen i dette prosjektet. Vi ser at hele distriktet har mye å hente på å få en god vei. Vi kan få en kjøretid fra Oppdal til Trondheim, som tilsvarer det Soknedal til Trondheim er i dag. Da vil det bli et helt annet arbeidsmarked her. Vi vil få i gang distriktet, og det vil skje mer knoppskyting, sa Moen.

Tror Nye Veier fortsetter

Han sa også at det at Statens vegvesen fikk beholde strekningen Vindåsliene til Korporals bru, og at den ikke gikk til Nye Veier, betyr at de faktisk får begynne allerede i september.

– Da tror jeg vi måttet vente lenger.

Og så håper og tror han at når soknedalstrekningen er ferdig, vil Nye Veier fortsette byggingen, og hele strekningen fra Melhus til Ulsberg blir påbegynt.

foto
Svært mange hadde møtt opp på informasjonsmøtet med AF Gruppen og Statens vegvesen, 110 i antallet. Foto: Marthe Eid