De tør å tenke stort, og tror på intet annet enn stor vekst for Støren i årene som kommer. Derfor slo de seg sammen, dannet eiendomsselskap og kjøpte like godt opp hele Korsenområdet for 19 millioner kroner.

LØWI Eiendom er dannet av eierne fra de to veletablerte størenfirmaene Løhre Eiendom og Winsnes Eiendom. Nå er de den desidert største eiendomsaktøren i Midtre Gauldal. Trønderbladet treffer Frank Løhre og Per Ivar Winsnes for å snakke om de store planene.

Drøye 28 mål

Over en periode på anslagsvis ti år, skal utbyggerne ha ferdigstilt mellom 140 til 180 leiligheter. I tillegg til Korsentomta, har de også kjøpt en del av skråningen tvers over veien fra Korsen, samt eiendommen Soknes 1 som allerede ligger ut for salg. I skråningen vil de bygge terrasseleiligheter. Totalt er området på drøye 28 mål, og da ser vi bort fra eiendommen Soknes 1 som vil bygges i første omgang.

SATSER STORT: Per Ivar Winsnes og Frank Løke har med sine selskaper kjøpt opp Korsenområdet. Innen ca ti år skal de bygge opp mot 180 leiligheter, i det de tror blir det nye sentrumsområdet. De er overbeviste om at markedet er der.

– Det vil være stor variasjon i størrelser og typer leiligheter. Her skal det bli et mangfold, og vi har tro på at det skal bli en god miks av aldersgrupper som bor her, mener eiendomsmegler Bernt Skarsvaag i Aktiv Eiendomsmegling, som også er med på laget.

Skarsvaag mener en slik miks av ulike typer boliger vil sikre at både unge og eldre vil ønske å bo på Korsen.

Lokale banker er positive

Til sammen blir dette et stort bolig- og næringsområde. I tillegg til leilighetene blir det lagt til rette for næring i første etasje av bygningene på Korsen. Først og fremst ser de for seg handel, kontorer og muligens en del kommunal virksomhet, slik kommunen selv har antydet at de vil ha plassbehov for.

Der prosjektet står i dag, skal de nå i gang med prosjekteringsmøter. De har fra nyttår ansatt Svein Evjen som driftssjef for prosjektet. De har som mål om å starte opp med graving senest våren 2020. Men mye skal på plass før den tid.

Løhre og Winsnes trekker fra bankforbindelsene, som er lokale. Soknedal – og Haltdalen sparebank er bankene.

– De er veldig velvillige og positive. De ønsker at vi skal få til noe lokalt. Det setter vi veldig pris på, sier Per Ivar Winsnes.

De ønsker også at lokalt næringsliv skal dra nytte av den store byggeaktiviteten som vil komme i årene framover. De vil så langt det lar seg gjøre bruke lokale leverandører og entreprenører. Det er viktig, understreker de.

Næringslivet er på

Allerede har pågangen fra næringslivet og handelsstanden vært stor, de opplever at etterspørselen er bra.

– Dette skal jo bli det nye sentrum. Det har også kommunen sagt, sier Frank Løhre.

– Vi synes det er positivt at kommunen selger Korsen, og vi ønsker å samarbeide med dem for å få ting på plass, sier Frank Løhre.

De opplever at kommunen er positive til tankene og visjonene de har for Korsen. Mulighetsstudien for Korsen, som kommunen fikk utarbeidet i 2012, ligger til grunn for satsingen deres. De er ikke bekymret for om markedet for opp mot 180 leiligheter er der.

– Jeg har ingen bekymringer. Vi vet at dette skal gå, sier en sikker Per Ivar Winsnes.

De peker begge på at det er viktig å stoppe flukten inn mot Melhus og Hovin. Særlig på Hovin bor det mange som kommer fra Midtre Gauldal, fordi de ikke fant alternativer i hjemkommunen da de ønsket å etablere seg. Samtidig er de trygge på at ny E6 og høye boligpriser i Trondheim vil sørge for at folk ønsker å bosette seg også på Støren og Midtre Gauldal.

Fotavtrykk

Samtidig med at de forhandlet med kommunen om å få kjøpe Korsen, kom beslutningen fra Norsk Kylling om at de flytter ut av kommunen.

– Vi ble jo litt skeptisk av det. Men vi mener at ny E6 til Støren vil være mye viktigere for bosetting, enn om Norsk Kylling blir eller ikke, sier Per Ivar Winsnes.

Det var to år siden at de begynte å snakke sammen. Kanskje skulle de gjøre noe sammen? Skape noe? Sørge for at folk og næringsliv blir i kommunen. Skape flere arbeidsplasser. Så de kjøpte opp Soknes 1, eller Fåneseiendommen som den kalles, og dannet eiendomsselskapet samtidig. Deretter bød de på Korsen, og kjøpte skråningen tvers over gata.

Det handler om å skape noe, gjøre noe for bygda. Noe å se tilbake på, at de har bidratt.

– Vi har lyst til å sette litt fotavtrykk før vi går i grava, smiler Per Ivar Winsnes.