Lyser opp på mye brukt snarvei

Politikerne har satt av penger til blant annet belysning av snarvei ved Gruva og ugressluking i Melhus sentrum.

TIL FOTS: Asplan Viak som er innleid konsulent for sentrumsplanen, har anbefalt at flere går og sykler i Melhus sentrum. Da Melhus formannskap skulle ut på befaring i fjor høst, gikk de til fots.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Nå skal det bli enda lysere langs populære områder for fotgjengere. Melhus formannskap har godkjent forslaget til fordeling av 150.000 kroner til forskjønning av Melhus sentrum.


– Tenk at det var militærleir i Melhus

Melhus sentrum skal i framtida være gåbyen ifølge et vedtak i Melhus formannskap.

 

Belysning

100.000 kroner er satt av til belysning av snarveien fra Bøndernessvingen (ved tidligere Bøndernes Hus) til Gruva. Denne snarveien er mye brukt av barn til og fra Gimse skole og Gimse ungdomsskole, og benyttes også av barn som skal til idrettsanlegget. Melhus kommune er i gang med å utbedre lyspunkter som for eksempel i Gimsvegen slik Trønderbladet tidligere har skrevet om, og belysning av snarveien kommer i tillegg til det prosjektet.


Ikke råd til skilting

Flere etterlyser fotgjengerskilt i Lenavegen ettersom flere krysser gata enn før.

 

Stier

Dessuten vil kommunen bruke 25.000-30.000 kroner på å forbedre gangforbindelsen mellom Buen og Coop-bygget, terrengjustering samt starte tilrettelegging av torget.

Politikerne setter også av 10.000-15.000 kroner til ugressluking og utplanting av blomster samt 5000 kroner til sykkelstativ ved bussholdeplasser og snarveier for barn. De foreslåtte bussholdeplassene er ved rådhuset, Melhusbanken, bautaen ved Gimse Skole og snarveien mellom Åsvegen og Høyeggen skole.


Vil legge elvepark på åker

Varaordføreren i Melhus:

 

Kommunestyret har også satt av 150.000 kroner til rydding av stier, og ordfører Gunnar Krogstad (Ap) sier at summen ikke bare gjelder stier i Melhus sentrum. Flere har tatt til orde for å få ryddet stier langs Gaula ved Melhus sentrum.

– Jeg tør ikke si når dette kommer. Melhus kommune kan ikke sette i gang hogst på privat grunn, sier Krogstad.


 

Byggestoppen

Sentrumstiltakene er en del av arbeidet med områdeplanen for Melhus sentrum. Mens arbeidet med områdeplanen pågår, er det byggestopp i Melhus sentrum. Mange utbyggere venter på å gå i gang, og blant annet eierne av Melhustorget og Melhusbanken ivrer etter å få komme til. Ordfører Krogstad opplyser at byggestoppen varer til 14. mars neste år eller inntil sentrumsplanen er ferdig.


Melhustorget kan bli revet

Eierne planlegger å rive Melhustorget, og erstatte det med flere bygg der butikkene er i første etasje.

 

– Områdeplanen skal opp i formannskapet til førstegangs behandling enten i september eller oktober, sier Krogstad.

Etter førstegangs behandling blir det høring og så skal planen opp til andregangs behandling.


Fylkesutvalget stoppet boligfelt i Melhus

Skuffelsen blant politikere er stor etter at fylkesutvalget fremmer innsigelse mot et boligfelt på Løvset med den begrunnelsen at flere boliger vil gi økt trafikk i Trondheim.