KrF vil ha scootertraseer i Midtre Gauldal

– Dagens løyveordning oppleves rigid, sier KrFs Øystein Digre. Nå vil de jobbe for at også Midtre Gauldal kan bli en kommune med godkjente scootertraseer.

VIL HA TRASEER: KrF vil ha lovlige snøskutertraseer i Midtre Gauldal, i stedet for det de mener er et rigid regelverk som ikke virker mot ulovlig kjøring. Øystein Digre er partiets førstekandidat i kommunen.  Foto: Anette Vårvik

Nyheter

Digre håper å få med seg flere politiske partier på dette, og ikke minst at folk i kommunen kan engasjere seg og samle seg om denne saken.