Leserinnlegg skrevet av Johan Arnt Vatnan, prosjektdirektør, Nye Veier

Trønderbladet (12. januar) slår opp som «nyhet» at Nye Veier legger opp til noe lavere hastighet enn 110 km/t på enkelte E6-strekninger mellom Ulsberg og Åsen.

Dette mener vi er i overenstemmelse med det Nye Veier konsekvent har kommunisert, nemlig at vi «i hovedsak» / «for det meste» / «med noen unntak» foreslår å bygge firefelts motorvei, dimensjonert for 110 km/t.

For Trønderbladets lesere er det kanskje av særlig interesse at hele E6 gjennom Melhus er planlagt med høyeste hastighet. I Midtre Gauldals krevende toppgrafi blir det trolig reduserte fartsgrenser på følgende strekninger som bygges av Nye Veier:

Vindåslitunnelen (ca. 2 km): 80 km/t

Korporalsbrua–Skjærlitunnelen (ca. 2 km): 90 km/t

Pressteigen–Håggå (ca. 4 km i sørgående retning): 100 km/t