Det er ingen skam å snu, det er faktisk på høy tid. Siden innføringen av Helseplattformen 7. april 2022 i Trondheim kommune og på St. Olavs Hospital er vi fremdeles i en mørk tunell uten å se noe lys til bedring.

Både sykehusansatte, fastleger, og helsearbeidere i Trondheim kommune er rett og slett bekymra! Alle som bruker Helseplattformen har store utfordringer med den. Den er til stor bekymring og belastning for ansatte da pasientsikkerheten ikke er ivaretatt når opplysninger ikke kommer fram dit de skal.

Det er meningen at Melhus kommune skal ta i bruk Helseplattformen i april 2024. Vi tror bestemt at det er for kort tid til å tro at problemene med dette journalsystemet er løst til da.

Som politikere i Mehus kommune er vi ansvarlige for at helsearbeidere i kommunen har et forsvarlig journalsystem, noe Helseplattformen så langt ikke viser seg å være.

Vi sier nei takk, ikke nå!

Lillian Ofstad

Pensjonistpartiet