Visst er det trange tider, men det er noe vi ikke kan kutte, og det er blant annet legekontoret på Hølonda. Legekontoret på Hølonda er svært viktig å beholde.

Etter det Pensjonistpartiet har fått kjennskap til, er det mange eldre på Hølonda som trenger jevnlig legeoppfølging, og for noen av dem er det å reise til Lundamo eller Melhus utelukket på grunn av alder og sykdom. Og slik vil det alltid være.

Filosofien i Melhus er jo at man skal bo hjemme så lenge det lar seg gjøre. For mange gir dette bedre kvalitet på livet, men da betyr det at viktige tjenester må være på plass i nærheten av der de bor. Hvis ikke forringes livskvaliteten, og fortvilelsen øker. Pensjonistpartiet mener at vi skal ta dette på alvor og de få kronene vi sparer på nedleggelse av legekontoret kan vi spare inn et annet sted.

Pensjonistpartiet mener vi kan kutte ressursen som fysioterapitjenesten er tenkt styrket med, hvor innhold er forebygging ( lest i lokalavisen forleden). I denne forebyggendetjenesten skal man opplyse folk om hvordan de skal spise, ikke røyke, mosjon osv. Dette mener Pensjonistpartiet vi ikke har råd til nå. Voksne folk kan google seg fram til livsstilgevinster, melde seg på trimgrupper, matkurs, røykekuttkurs osv. Og det finnes mange frivillige organisasjoner som kan hjelpe med gode råd og oppfølging på sunn livsstil.

Lillian Ofstad

Pensjonistpartiet