Sist oppdatert:

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning

Statsminister Erna Solberg og Høyre-regjeringen har levert resultater innen klima, arbeid, skole, helse, samferdsel, politi og forsvar. Svartmalingen av utviklingen i Norge er omfattende – la oss derfor heller se på faktiske resultater. På Ernas vakt går mye godt på mange områder. Klimagassutslippene, arbeidsledigheten, samferdselsetterslepet og helsekøene går ned. Høyre-regjeringens hovedprioriteringer har i tillegg til skattelettelser vært å styrke kommuneøkonomi (med 40,7 mrd), samferdsel, kunnskap og helse.

ARBEID/SKATT: Arbeidsledigheten er synkende og nærmer seg nivået før pandemien. Norsk eksport er den høyeste noensinne og øker. Skatter/avgifter har blitt redusert med 34 milliarder siden Høyre overtok. En vanlig familie får beholde ca 14 000 kr mer av sine egne penger – det gir økt velferd og valgfrihet.

UTDANNING: Lærere har fått mer etterutdanning og flere elever fullfører videregående skole. Historisk mange elever oppnår fagbrev eller vitnemål. Budsjettet for høyere utdanning er økt med 22 mrd.

HELSE: Helsekøene er kuttet og før corona hadde Høyre redusert ventetidene for behandling - inkludert kreftbehandling, rusomsorg og psykiatri. Helsebudsjettet er økt med 78,2 mrd. 60 000 mennesker har fått fritt behandlingsvalg på statens regning. Høyre skal redusere helsekøene ytterligere og gi enda flere pasienter fritt behandlingsvalg og raskere behandling dersom Erna gjenvelges.

SAMFERDSEL: Vedlikeholdsetterslepet på riksveier, fylkesveier og jernbane synker for første gang på flere tiår og samferdselsbudsjettet er doblet fra 40,2 til 79,2 mrd. Det er et reelt samferdselsløft som har blitt gjennomført med Erna som statsminister.

SOSIAL: Høyre har lovfestet retten til brukerstyrt personlig assistent for funksjonshemmede. Antall bostedsløse er halvert og antall hjemløse er nå rekordlavt. Gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehagen innført for de som har minst råd. Barnetrygden og bostøtten er økt.

RUSOMSORG: Høyre ønsker en rusreform hvor rusbrukere skal møtes av en verdig rusomsorg i stedet for straff. Erna kjemper videre for en human og virkningsfull rusreform. Med Høyre skal rusavhengige få hjelp, behandling og oppfølging - ikke straff.

POLITI/FORSVAR: Det er ansatt rekordmange nye politifolk (2500) og målet om 2 politifolk per 1000 innbyggere er nådd. Det er innkjøpt flere politihelikoptre og -biler og beredskapstroppen er økt med 60%. Forsvarsbudsjettet er økt med 21,6 mrd.

Statsministeren har styrt Norge trygt i 8 år og pilene peker riktig vei. Høyre ønsker et samfunn med muligheter for alle. De neste årene vil Høyre skape flere jobber, fremme kunnskap i skolen, gi mer valgfrihet i helsetjenestene og redusere helsekøene ytterligere. Stem Høyre for 4 nye år med Erna Solberg som statsminister.

Rune Alexander Grønning Øyan

Publisert: Sist oppdatert: