Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning

Maren kan bli historisk som tidenes yngste stortingsrepresentant. Hun er 20 år, vokst opp i «Grøtgalan» og vil være ungdommens stemme i salen der beslutningene tas for årene fremover.

Hun er opptatt av at det skal være mulig å bo både i distrikt og i byer, av trygghet og beredskap og at ungdom får ta utdanning på sin nærskole og slippe å reise på tvers av fylket fordi en ikke har gode nok karakterer. Maren ønsker en satsning på psykisk helse for barn og unge.

Hun er opptatt av en bærekraftig forvaltning av norske ressurser og en miljø- og klimapolitikk som sikrer jorda for kommende generasjoner. Norsk matproduksjon, levende bygder og trygge lokalsamfunn.

Nå har videregåendeskoleelevene stemt i skolevalget, og Maren har deltatt i alle skoledebatter i dalføret. Sp gjør det beste skolevalget siden 1995, og er det partiet som går desidert mest frem fra 2017.

Det er fint å se at ungdommen i Gauldalen ønsker et sterkt Senterparti. Ungdom ønsker en politikk som ser hele landet med tjenester og arbeidsplasser nært folk. Ungdom er opptatt av politikk som påvirker deres hverdag. Lytt til det tydelige signalet fra ungdommen!

Maren er en utrolig dyktig jente vi gjerne vil dele med flere – stem derfor Maren inn på tinget – for Hølonda og Melhus, for Trøndelag, for bygdeungdom og en tydelig stemme for kultur, idrett og frivilligheten.

Melhus Senterparti

Jorid Oliv Jagtøyen