Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning

Skrevet av Svein Otto Nilsen, Pensjonistpartiet

Forsamlingslokalene ble holdt i stand av lokale ildsjeler med dugnadsarbeid.

Hovedinntektskildene til samfunnshusene var utleie og arrangement i tilknytning til forsamlingslokalene. Inntektene fra utleie kunne utgjøre så mye som oppimot 80 prosent av det totale inntektsgrunnlaget og man solgte kaffe, brus og pizza mm.

Svein Otto Nilsen Foto: privat

Samtidig var samfunnshusene på bygdene et møtepunkt for både ungdom og eldre. Det fine med samfunnshusene var at alle aldersgrupper syntes det var trivelig å møtes og man var aldri for gammel til å oppsøke festlokalet. Det var heller populært at voksne folk festet med de unge.

Festfolket kjørte langt for å komme på fest på Lundamo, Flå, Kotsøy, Gåsbakken eller Soknedal for å nevne de viktigste og mest populære festlokalene i Melhus og Gauldalen.

Jeg var selv aktiv på disse festene i ungdomstida og har bare hyggelige opplevelser fra den tida. Jeg har langt fra tatt skade av å oppsøke bygdefestene og kan bare erkjenne at karsklukta kjentes på lang vei. Det er riktig at dunken med blandevann til kaffen sto på bordet under festene, men uansett var det en kultur på den tiden.

I dag er kravene for en arrangør så store at det rett og slett ikke lønner seg å arrangere de såkalte populære bygdefestene.

Er det en slik utvikling vi ønsker oss eller skal man liberalisere reglene litt slik at man slipper å få negative tall hvis noen prøver å ta opp igjen de gode gamle bygdefestene som var kjent for i Melhus og Midtre Gauldal?

Det er i hvert fall sikkert at mange både ungdom og eldre savner en møteplass hvor både «skravla kan gå» og beina kan få utfolde seg på dansegolvet etter levende musikk.