Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning

Skrevet av Svein L. Hongrø, styreleder, Flå samfunnshus SA

Flå samfunnshus som utleier, har kontrakt med leietaker(e), ang. leie/antall/sikkerhet, osv.  Vi har kontrakt med vår(e) leietaker(e), i forbindelse med offentlige arrangement. Blant annet inngår det i kontrakten: ha dialog med politi, brann, kommune (samt eksternt vakthold), osv.

Vi gjør alltid vårt som utleier.   I Flå samfunnshus er det pr. dags dato tillatt med 500 personer i lokalet med tanke på brannsikkerhet.  Dette blir det alltid opplyst om til leietaker(e), utover dette, legger vi oss lite i antall solgte billetter.  Men alt er presisert i kontrakt.

– I Flå samfunnshus er det pr. dags dato tillatt med 500 personer i lokalet med tanke på brannsikkerhet, opplyser innleggsforfatteren. Foto: Gunn Heidi Nakrem

Flå samfunnshus opplyser og forteller, med tanke på offentlig arrangement, hva de krever/ønsker, samt om offentlig lov, angående røykelova og alkoholova. Det blir også presisert det med eksternt vakthold, ettersom dette er påkrevd. Samt påpeker vi det med trafikk/trafikkavvikling.  Men alt er arrangørens ansvar. Flå samfunnshus antar og tror derfor at leietaker(e) følger våre retningslinjer og vår kontrakt.

Når det gjelder fester «før-i-tida», er vel ikke det noe vi kan sammenligne oss med i 2021!  Hverken på det ene eller andre viset. Men, ja, huset er like stort i dag, som i 1985. Eneste er det at reglement og lovverk har endret seg, og det er noe vi som utleier, og leietaker(e) må forholde oss til.