Vi hadde et møte i Pensjonistpartiet mandag, før siste kommunestyremøte. Der snakka vi blant annet om Senterpartiets Geir Tore Midttømmes leserinnlegg med gode spørsmål til ordføreren. I den forbindelse kom det opp i mine ører et godt innspill. Bakgrunnen for dette var at selv om det er stor enighet om at det skal være 7 bygdesentre i kommunen, er det ikke definert hvilke tilbud slike sentre skal tilby.

Derfor blir det litt tilfeldig hvilke behov eller problemstillinger som blir reist og det blir ikke satt en standard for hva vi skal kunne forvente å finne på Gåsbakken, Korsvegen, Hovin, Lundamo, Ler, Kvål og Melhus.

Et slikt tilbud kunne være at alle bygdesentrene skulle ha en park som sosial møteplass. Hva om vi fikk utformet et utkast til en felles  standard for grøntanlegg i de sju tettstedene. Det burde settes av kommunale midler som det kunne søkes på, og gjennomføringen av tiltakene kunne skje i samarbeid mellom kommunen og frivillige organisasjoner. Det bør være en effektiv og kostnadsbesparende måte å gjøre det på. Det må også settes av midler til vedlikehold av anleggene. Det kunne kanskje vært ordnet slik at f.eks. noen skoleklasser kunne ha hatt vedlikehold av anleggene som f.eks. valgfag.

– Jeg ser for meg anlegg på ca. 25 ganger 25 meter, med noen lekeapparater, bord og benker, der unge og eldre kan samles. Etter møtet begynte jeg å tenke på at vi trenger ikke kostbare flotte anlegg, skriver Rolf Lund. Her ser vi den nye Bankparken på Melhus, i august 2023. Foto: Amalie Holm

Jeg ser for meg anlegg på ca. 25 ganger 25 meter, med noen lekeapparater, bord og benker, der unge og eldre kan samles. Etter møtet begynte jeg å tenke på at vi trenger ikke kostbare flotte anlegg som parken mellom Melhuset og Melhustorget og lekeparken ved Melhus videregående.

Det har vært snakket om et kulturhus i Melhus. Vi har grendahus/samfunnshus rundt om i tettstedene som kan brukes til bygdakafé og andre kulturarrangement. Vi har og et flott grendahus på Øysand, som er godt egnet til diverse arrangement.

Det er mye snakk om gjenbruk i dag. Da bør det gå an å bruke de forsamlingslokalene vi allerede har i kommunen,  stedet for å bygge et kostbart kulturhus.

Da jeg leste ordførerens svar til Midttømmes innlegg etter siste kommunestyremøte, virker det som det er viktigere med utredninger og planer, enn å få ting gjennomført. Avdøde statsminister Oddvar Nordli fra Ap sa det så treffende i et program med/om han på NRK på sine eldre dager; «Det hjelper itte med stortingsmeldinger og stortingsproposisjoner, det må peng te». Rolf Lund Pensjonistpartiet