Sviskader på føttene er vanlig hos fjørfe, har Trønderbladet fått opplyst hos Mattilsynet på Støren. Kalkuner går og vasser i strø som ikke byttes ut på flere uker, og med fukt og fugleskitt utvikler det seg ammoniakk som gir sviskader.

En kan tenke seg hvordan det er å gå på etsende underlag for de stakkars fuglene.

Dessverre er det ofte først ved kontroll i forbindelse med slakting slikt vanstell blir oppdaget, og da kan fuglene ha lidd i ukevis.

Oppdrett av fugler er relativt nytt i Norge, og en kan håpe at det er nybegynnerfeil som forårsaker dårlig dyrestell.

Men ettersom problemet med sviskader er vanlig, så har bransjen noe å ta tak i.

Dessverre ser det ut til at industrilandbruk ofte fører til at dyr ikke blir behandlet som levende vesener som trenger omtanke og stell, men som ting.