En fjørfebonde har mottatt tilsynsrapport med varsel om vedtak fra Mattilsynet etter funn av skader på fuglene.

Mattilsynet har skrevet en tilsynsrapport til en fjørfebonde i Gauldal etter at det ble funnet «svært grove skader» på et parti av kalkuner som i slutten av juni ble levert til slakting ved Norsk Kyllings fabrikk på Støren. Av rapporten, som er datert 3. juli, framgår det at kontrolløren fra Mattilsynet fant grove sviskader på tråputene på føttene til 99 av 100 undersøkte kalkuner. «Når 99 av 100 dyr har svært grove skader, med krater og dype sprekker, har velferden for dyra ikke vært tilfredsstillende», står det i rapporten. Det bemerkes også at dyrene var møkkete på bryst og halefjær. Totalt ble 4846 kalkuner levert til slakt.

- Sviskader på føttene er en måte å se velferden hos dyr på. En tommelfingerregel er at sviskader på føtter skyldes at strøet som fuglene går i er bløtt, sier saksbehandler Sara Oden hos Mattilsynet på Støren.

Fare for sviskader

Hun har skrevet rapporten, men understreker at funnene baserer seg på kontrollen da fuglene ble slaktet. Mattilsynet har ikke besøkt bonden for å se nærmere på forholdene i forbindelse med den aktuelle rapporten.

Oden sier at skadene som ble observert er vanlig på fjørfe. Kalkuner bruker omtrent tre ganger så lang tid (cirka 90-95 dager) på å nå slaktevekt som kyllinger, derfor er faren for sviskader større hos førstnevnte. Kalkunene omtalt i denne saken var 105 dager gamle da de ble slaktet.

Svarfrist til 11. august

- Det er ikke uvanlig med sårskader, men det er ikke alle som får varsel om vedtak, sier Oden. Hun legger til at bransjen er obs på problemet og at det jobbes for å forbedre dyrevelferden.

Trønderbladet var fredag i kontakt med fjørfebonden. Han reagerer med stor undring over rapporten, som han verken hadde sett eller hørt om før han fikk den tilsendt av Trønderbladet i går. Han skjønner lite av beskrivelsene til Mattilsynet og forteller at han hadde besøk av Mattilsynet 16. juni. Da ble det tatt salmonella-prøver, som ifølge bonden var negative. Dette er prøver uavhengig av kontrollen som ble foretatt under slaktingen.

Jan Kåre Bjørkås i Mattilsynet på Støren understreker at saken ikke er ferdig behandlet og at bonden har fram til 11. august med å uttale seg om innholdet i rapporten. Han har ingen god forklaring på hvorfor rapporten ikke har nådd fram, slik den skal gjøre.

- Vi benytter vanligvis brevpost, noen ganger e-post hvis det er gjort avtale om det. Men de aller fleste bruker fortsatt brevpost, opplyser Bjørkås.

PS: Trønderbladet forsøkte å innhente flere kommentarer fra bonden i går, men lyktes ikke med dette.