Leserinnlegg skrevet av Svein Otto Nilsen, fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag og brukerrepresentant på NAV Trondheim

Hun var klar i sin tale når hun påpekte at i det norske arbeidslivet skal ingen gå ut på dato.

Når man ringer en del firma og ber de være litt mer utfyllende om årsaken til avslaget så skinner det igjennom at ”en yngre kandidat ble valgt”

Det er slik at i dag så ser folk rart på deg når du sier at man er arbeidsledig. «Jammen du som har så god utdanning og så mye erfaring, du må da få jobb»

Løper fortere

Problemet er at man begynner å bli for gammel for bedrifter som ønsker å ansette yngre mennesker som løper enda fortere. De ser gjerne at du har 40 års erfaring, men du bør ideelt sett være rundt 30 - 35 år gammel.

En ting er at man ikke har jobb, men når folk stadig spør; hva driver du med da, så bør man svare: «Nei du, jeg driver dank med slendrianstipend fra NAV og bruker dagen på å slappe av og se inn i veggen fra sånn rundt 07:30 til 16:30 hver dag.»

Omgivelser tror rett og slett at man er lat, giddelaus eller at man har som mål å bli arbeidsledig.

Det tærer på psyken å få det ene avslaget på jobb etter det andre, samt at en har konstant dårlig råd.

De fleste arbeidssøkende har vært i et oppfølgingsprogram hvor en bedrift som via NAV kjørte et utvidet jobbsøkerprogram og som skulle bistå den enkelte å komme i arbeid. Mange har nok hatt utbytte av alle tips om CV-bygging, søknadstips osv.

Men, dessverre så er det en slags mal på en del slike kurs at arbeidsledige uansett skal snakkes til litt som barn. Stå opp om morgenen, viktigheten av rene klær, puss tennene, husk å møte opp noen minutter før på intervju osv. De vil nok det beste, men de må ikke glemme at de har med personer som har lang livserfaring på den andre siden av bordet.

NAV må tenke nytt.

Man snakker hele tiden om prosjekt for å få enkelte grupper ut i arbeid.

NAV og de over 50

Tiden er inne for NAV å se på de arbeidsledige som er 50+.

Disse er en kjemperessurs. De går ikke ut i mamma- eller pappaperm og de er fleksible mht arbeidstid.

Jeg vet som Brukerrepresentant for Kreftforeningen på NAV i Trondheim at et NAV-kontor i Trondheim har hatt et prosjekt for de arbeidsledige over 50. Dette har gitt et godt resultat, men det er kun et prøveprosjekt.

Nå har vår statsminister Erna Solberg sagt det klart at i det norske arbeidslivet skal ingen gå ut på dato.

Da må NAV ta tak i det som første prosjekt i 2018.