– Det har vært tyveri på Horg kirkegård, og det er litt trist at det er tyveri på kirkegården, sier en innringer som ønsker å være anonym.

Kvinnen forteller at det er blomster som er satt ned på gravsteder, som er blitt borte.

– Det er irriterende og sørgelig at det er så mye tyveri, og det skjer også andre steder. Før jul ble det stjålet kranser, og ting var blitt flyttet omkring, forteller innringeren.