Noen stjal spettet på kirkegården - Kjell kjøpte et nytt på nettet