Av Kjell Arne Vinsnesbakk, Bygdelista for Midtre Gauldal

Vi helt enig med leder i FAU, Stian Engen, at dette bør vi gjøre noe med. Vi ser at med vedtatt budsjett til drift ved skolene er det vanskelig å få gjennomført dette.

I forbindelse med behandlingen av handlings- og økonomiplanen for 2022 foreslo vi i Bygdelista for Midtre Gauldal å tilføre oppvekstsektoren 1 million i tillegg til kommunedirektøren forslag. Som nok også de fleste vet, ble dette nedstemt av flertallsgruppa med støtte av Frp.

Hvis dette hadde blitt vedtatt, hadde skolene hatt 250 000 kroner hver for å kunne bruke til for eksempel innkjøp av nye bøker. Vi vet at dette fremdeles er for lite for å drifte skolene forsvarlig, men det hadde vært en start.

Jeg vil anbefale Stian Engen, som vara til kommunestyret for Frp, å forsøke å få til et forslag gjennom flertallsgruppa om økning til skolene. Vi ser dette som eneste mulighet for å få gjennom forslag, da forslag fra oss i Bygdelista for Midtre Gauldal eller forslag fra Ap dessverre ikke har mulighet for å få flertall.