For en del år tilbake var det en komiker fra Halden-området som startet forestillingen med å si: Det er noe jeg lurær på.

Og nå vil jeg låne denne kommentaren til å fundere litt på hva Midtre Gauldal / EKT holder på med.

Det er ansatt en ny person der, stillingstittel er vedlikeholdsplanlegger. I mitt hode er en vedlikeholdsplanlegger ei notisbok eller en lappe som henger på korktavla på kjøkkenet der det noteres hva som må/bør gjøres, enten det er reparering av vindskier, beising av veranda eller skifte vinduer og da prioritert etter innholdet i lommeboka. Men i kommunal virksomhet betyr det tydeligvis en egen stilling, bemannet av person som skal jobbe med planlegging av vedlikehold av kommunale eiendommer / boliger. Så det jeg da lurer på: hvorfor ikke ansette flere «handy-men» som faktisk kan ivareta boliger / eiendommer.

De gode, gamle vaktmestrene er jo borte, og jeg går ut ifra at den nyansatte vedlikeholdsplanleggeren ikke skal jobbe med vedlikehold rent fysisk, bare med planlegging. Så enden på visa blir vel at ting som skal gjøres, blir lagt ut på anbud (gjerne utenbygds firma til en høy pris) og at vi som innbyggere må betale sluttregninga.

Vi har de siste årene fått høre gjentatte ganger at Midtre Gauldal sliter med stort etterslep på vedlikehold av boliger eiendommer. Administrasjonen har bestilt mange tilstandsrapporter fra ulike hold for å dokumentere dette og presentert en del av dem for politikerne (noen er også kun vurdert / behandlet administrativt) og gjennomgangstonen er at det anbefales sanering fremfor renovering for deretter å legge ut eiendommen for salg.

Da kan diverse utbyggere kjøpe, bygge nytt og leie ut til kommunen isteden for at kommunen er eier og får vedlikeholdskostnadene.

Spørsmålet blir da: hvem må betale? Jo, de som har behov for å leie bolig eller eiendom, og prisnivået blir garantert ikke til leiers fordel. Nei, jeg sier fortsatt med lånt sitat fra tidligere nevnte komiker: Det er noe som er ille gæli i Midtre Gauldal, det mangler «handy-men» / vaktmestere.

Lokale håndverksbedrifter blir ikke verdsatt for det de kan bidra med når det gjelder vedlikehold av kommunale eiendommer, og det er en utbredt trend at «alt er gammelt, riv skjiten / selg til en utbygger som bygger nytt så vi kan leie», for da trengs det ikke «fotfolk» innen eiendom- og kommunalteknikk (EKT).

Og nå har vi fått en vedlikeholdsplanlegger, så da blir vel alt i orden? Ser forresten at det er utlyst enda et par stillinger innen EKT....begynner å bli fullt på kontorene der?.. men fortsatt ingen «fotfolk»?