Som barn og ungdom på Støren fra 1933.

Jeg har fått mange positive tilbakemeldinger på det jeg har skrevet i bladet, og det frister å fortsette.

Jeg ble født i juli i 1933, og har altså passert mine 90. Hjemme på Sør-Lund på Soknes i Støren var det mange i 1933. Far hadde sju søsken, som alle var hjemme enda. Far var eldst i arverekkefølgen, og det var naturlig å sette bo der.

Det lille kjøkkenloftet var «leiligheten», og det ble sagt at ei kommodeskuffe var min første barneseng. Far var da dreng på en gard og hadde 1 krone dagen i lønn, pluss mat. Jeg fikk etter hvert fire brødre. Vi vokste opp som vanlige unger med lek, krangling og mobbing, og etter hvert også med nabounger der det også var jenter. Det var ingen barnehage eller foreldrepass, så vi var nokså fri i leik og eksperimenter.

Som 7-åring i 1940 var det krig og skolestart. Tyskerne hadde okkupert skolen på Fredheim, så førsteklassingene startet i en villa i nærheten. Far hadde fått seg arbeid på jernbanen og noen onkler hadde flyttet hjemmefra, så det ble noe bedre plass hjemme, men fortsatt ganske mange i huset.

Krigsårene var trasige på mange måter. Rasjonering og lite tilgang på varer i butikkene. Noe av livbergingen var det en avlet av potet og grønnsaker rundt huset og i jernbaneskråningene, og ikke minst det som ble til i fjøset av sauer, kaniner og gjerne en gris til jul.

Det måtte også dyrkes tobakksplanter. Bestefar tygde skrå, far og alle onklene røkte. Lesestoff var det også lite av. Adresseavisen kom ut og hadde mange blad, og en måtte abonnere på den for i det minste å ha noe til do-papir. Bestefar, far og de mange onkler var anerkjent som dyktige handverkere.

I verkstedet på Lunda var det alltid noe som foregikk, og en fikk prøve seg og se mye av det som ble laget. Jeg skulle selvfølgelig bli snekker, og hadde ikke bruk for verken framhaldsskole eller realskole. Etter 7-årig barneskole kom jeg rett inn snekkeravdelinga på yrkesskolen som startet i1947.

Forøvrig har jeg skrevet mye om dette, og videre utover i livet i Bygdabladet for for Støren, Rognes og Snøan i årgang 14 i 2010, og videre i tre påfølgende årganger.

Hans Olav Lund