Det er med undring jeg registrerer at sentrumsplan for Kvål foreslås utsatt enda en gang. Jeg er ikke kjent med argumentasjonen som er årsaken til at Lundamo blir prioritert foran Kvål, men jeg vet så inderlig vel at forutsetningen for å realisere sentrumsplan for Kvål, er kommunen i hende i løpet av høsten. Det er den geologiske uttalelsen som vi har ventet på i lang tid.

Erfaringsmessig vil en foreslått oppstart i 2027, være realisert etter 2030. Et tettsted som har stått i stampe i så lang tid, kan ikke vente så lenge.

Kvål skulle friskmeldes når E6 ble sluttført. Det skjedde ikke, på grunn av nytt lovverk.

Kvål kjemper for å opprettholde togstoppen.

Kvål sine innbyggere i sør, har ventet i flere tiår på hva som skjer med sine hjem på grunn av usikkerheten om ny E6.

Nå er det Kvål sin tur!

Mikael Kvaal