Bomstrekningen gjennom Soknedalstunnelen er ca. 6 km lang og koster 47 kroner per passering, med brikke 37 kroner. Dette gir da en kilometerpris på hhv. 7,83/6,16 kroner. Snart kommer det bom på veistrekningen Melhus-Kvål, en veilengde noenlunde det samme som i Soknedal og med noenlunde samme pris. Kjører man begge strekninger, betales det altså 94 kroner, 74 kroner med brikke, for en total veistrekning på knappe 15 kilometer!

Hadde en følelse av at dette kanskje var i overkant dyrt, sjekket derfor på nettstedet bompengekalkulator.no,  et nettsted som viser bompengekostnader over en gitt strekning. Sjekket strekningen Elverum – Oslo, en strekning på 141 kilometer. Mange bomstasjoner på strekningen, men totalprisen ble «bare» 153 kroner. Dette gir en kilometerpris på 1,08 kroner!

Sjekket også strekningen Dombås – Oslo, en strekning på 334 kilometer, og med en bomkostnad på 310 kroner. Dette gir en kilometerpris på 0,92 kroner. På denne strekningen kan det være slik at enkelte strekninger ikke er «bomlagt».

Likevel, dette viser med all tydelighet prisforskjellene på bomsatser i Trøndelag vs Østlandet. Hvorfor er det slik, skyldes det større kostnader med veibygging i Trøndelag, skyldes det at staten finansierer veiutbygging med større beløp per kilometer på Østlandet? Kanskje skyldes det at trønderske politikere, både lokalt og sentralt har sovet i timen? I så fall ikke første gangen at det siste kan ha skjedd!

Noe må dette skyldes, jeg vet ikke hva, men kan noen forklare dette?

Flere utbyggingstrinn gjenstår på strekningen Melhus – Ulsberg. Fortsetter prisingen som det har startet på de allerede ferdige strekningene, vil prisen fort komme opp i 4-500 kroner for en veistrekning på 6-7 mil.