Store summer å spare på vannmåler i ny forskrift

foto