Det er vel ikke bare de unge jeg etterlyser, men alle under 40 år?

Det er ikke mange å finne i kommunestyret. Og ikke så synlig i politikken ellers. En rask sjekk med VG fortalte meg at i kommunestyret i Melhus er det kun fire stykker under 40 år. Her kan Skaun, Midtre Gauldal og Orkanger alle skryte av flere unge.

Kommunestyret er en av de stedene som virkelig er med å påvirke hvordan kommunen man bor i skal utvikle seg. Da er det litt synd at en gruppe av befolkningen er så lite med i denne utviklingen.

Hvordan ønsker den nyetablerte familien å bo? Hvor skal det bygges ny barnehage? Hvor mye skal SFO koste? Da er det synd at denne avgjørelsen tas av et kommunestyre med en snittalder på 51,8 år. Det er også lenge siden disse hadde sine barne- og ungdomsår, så hvordan skal de huske hvor viktig et variert fritidstilbud for barn og unge var? Og hva som er rett tilbud nå er det vel enda verre med.

Med dette kommer jeg med to oppfordringer:

1. Erfarne politikere: gi de unge plass og tro på at de kan.

2. Dere under 40: engasjer dere, ta deres plass. Det er både moro og lærerikt.

Sofie Torgersen

Lagleder Rødt Melhus