Politikerne ble advart.

Så plasseres det ut FEM elsparkesykler på tvers av fortauet bortover mot Buen.

Hvorfor sette opp sperringer for gående?

Fjern / flytt disse omgående!