Fra midten av august 2023 ble det mulig å leie elsparkesykler og elsykler i Stjørdal, Malvik og Melhus. Dette er et resultat av et pilotprosjekt utført i samarbeid mellom Stjørdal, Malvik og Melhus kommune, Tier og AtB. Prosjektets finansiering kommer fra Miljøpakken, hvor 40 prosent av midlene stammer direkte fra bomavgifter.

Den resterende summen finansieres av innbyggerne gjennom finurlige skatter og avgifter. Innen 2029 skal innbyggerne bidra med 27 milliarder til Miljøpakken, hvor en betydelig del kommer fra bilister. Et tiltak som i størst grad reflekterer en ideologisk tilnærming enn en konkret løsning på et problem.

Symbolpolitikk er blitt stadig mer populært blant politikere, og svært mange liker å smykke seg med symbolpolitikk som Miljøpakken. Det koster oss vanlige innbyggere enorme summer.

Neste gang du kjører gjennom bomringen og betaler inn i dyre dommer til Miljøpakken, så vit at de grisedyre elsyklene/-sparkesyklene som ligger slengt nedi en elv eller i en skråning, at det er faktisk du som har betalt for dette fråtseriet av offentlige midler! Tenk på det!

Ketil Nilsen

Melhus Frp