«Du spiser olje i form av oljeutvunnet eller produsert gjødsel, traktoraktivitet, plantevernmidler og herbicider, og det faktum at den gjennomsnittlige kalorien du spiser først reiste 1,500 miles før den landet på tallerkenen din, hver kilometer av disse er muliggjort av olje» (Simon Michaux)

Ferdighetene til norske 15-åringer har falt kraftig i matte, naturfag og lesing siden 2018, viser en ferske PISA-undersøkelse. Nivået har aldri vært lavere, melder NTB.  Det er særdeles trist, for utdannelse er framgangens jordmor. Disse ungdommene skal en gang styre Norge.

Vi har fått en gigantisk ny industrisektor som vi fremstå som innovativ for å løse klimautfordringene. Sagt på en uærbødig måte så har dette skjedd med støtte av politikere som sannsynligvis ville bidratt til å senke PISA-resultatene ytterligere. Realfag er ikke «in» blant disse, noe som har resultert i et gigantisk eksperiment som ikke gir resultater eller suksesser. Nå meldes det om at en konkursbølge truer svensk vindkraft Kalla fakta - Konkursvåg hotar svensk vindkraft - tv4.se  Selv om virkeligheten passer ikke inn i drømmeslottet kjører  Norge seg inn i samme energifelle som EU frivillig har rotet seg inn i.

Med den kuldebølgen vi har vært inne i både i Norge og resten av Europa så er det bare å venne seg til at den menneskeskapte oppvarmingen på jorden vedvarer helt til vi fryser i hjel. Med Europas dyreste strømpriser på over 3 kroner pr. kWh denne høsten, så er det greit å vite at konsesjonskraft fra vannkraft prises til 11.7 øre pr kWh.

Klokka 16 mandag i forrige uke hadde både Oslo, Trondheim og Tromsø en pris på 3,05 kroner kilowattimen, mens den strakk seg over 5 kroner pr. kWh på tirsdag. Mellom klokken 8 og 9 kostet strømmen 5,3 kroner (msn.com)

– Støre er fremdeles mer opptatt av havvind, batterifabrikker og elektrifisering av Melkøya. Det gjør gladgutten Vestre euforisk slik at han kan subsidiere så det svir i oljefondet! skriver Bernt Øien. I 2022 la regjeringen fram sin satsing på havvind. Her statsminister Jonas Gahr Støre flankert av finansminister Trygve Slagsvold Vedum (t.h.) og næringsminister Jan Christian Vestre. Foto: Beate Oma Dahle / NTB Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Utenlandskablene skulle jo bare ha marginal virkning på strømprisen. Derfor ble forklaringen nedtappede vannmagasiner og høye gasspriser i fjor. Nå holder ingen av disse argumentene i år, så da må det kanskje være ryggesløse politikere som drar ned PISA-nivået som er årsaken?

Vi er inne i det «Det grønne skiftet» med kuldegrader ned mot minus 40 grader Celius noen steder i Norge. Akkurat det spiller ingen rolle for politikere som flyr til COP 28 med privatfly. Et uventet problem oppsto  for  noen privatfly som skulle ta med klimaforkjempere til Dubai. De frøs fast på rullebanen i Tyskland tross global oppvarming.

COP28 har besluttet å støtte en 3-dobling av kjernekraft, mens lederen av COP 28 har sådd tvil om utfasing av fossil energi https://radioh.no/cop-28-lederen-har-sadd-tvil-om-utfasing-av-fossil-energi/  Det blir litt uærbødig å stemme i med D.D.E.: «Det går likar no!» når  COP28 går diametralt imot regjeringspartiet Ap. Det blir steintungt å fremme vindmølleparker fremover, og forhåpentligvis har lobbyistene for mer vindkraftutbygging møtt en diger murvegg! Støre burde heller støtte Jonny Hesthammer og Sunniva Rose i deres bestreben i å få fart på kjernekraft i Norge fremfor å kaste penger til Indonesia og dikkedikke med Haga. Vi burde feire med champagne samtidig som Barth Eide og Støre gjør best i å snike ut bakdøra i skam på COP28.  Hørt slikt? Et COP 28 som nå aksepterer kjernekraft, mens våre egne politikere er vaksinert mot mulighetene med thorium fra Fensfeltet i Telemark som reaktorbrensel? Beslutningen om å øke kjernekraftproduksjonen en voksen beslutning som enten er spunnet av «nød lærer naken kvinne å spinne», eller at noen i denne forsamlingen ligger forholdsvis høyt på PISA-skalaen. De er ikke forblindet av dårlig gangsyn på grunn av stroboskop-virkningen fra vindturbinenes varsellys.

Støre er fremdeles mer opptatt av havvind, batterifabrikker og elektrifisering av Melkøya. Det gjør gladgutten Vestre euforisk slik at han kan subsidiere så det svir i oljefondet!

Subsidier…..? Hvorfor har vi børs? Staten skal jo ikke tulle med å våre skatteinntekter og bruke disse som risikokapital? Statkraftsjefen bruker jo  statlige penger for å kjøpe opp konkursrammede vindparker i Europa. Er det Statkrafts penger? NHH

Det merkelige er at vi som innbyggere i Norge aksepterer at Staten kaster bort penger i milliardklassen til rene profitører innen batterifabrikker og havvind, selv om flere vindkraftverk og batterifabrikker har store økonomiske problemer? Utgiftene veltes uten blygsel over på forbrukeren. «Energispesialisten» Rystad Energy nå «driti på draget» med en negativ rapport om kjernekraft i Norge. https://www.nordnorskdebatt.no/rystad-inn-i-kampen-om-klimamilliardene/o/5-124-279911 Den fikk helslakt i mediene fordi fagmiljø og velgere tror ikke ubetinget på subsidiert vindkraft og valgløfter lenger, rapporten var dårlig faglig fundert.

Vi bør lytte til førsteamanuensis i geometallurgi ved Finlands geologiske undersøkelse, og hovedperson i Circular Economy Solutions Unit, Dr. Michaux. Han har gjort et regnestykke som viser at vi har ikke en sjanse til å foreta noe som helst som ligner på en enkelt energiovergang.

https://peakprosperity.com/simon-michaux-the-green-energy-myth/

Selve kjernen i problemet er at vi har satt feil folk til ansvar og latt deres feilaktige fortellinger stå uimotsagt, sier han. Selv vil aldri disse lide noen nød. Det er resten av befolkningen som må ta problemene.

Michaux mener at den største utfordringen vi står overfor er overbefolkning og feil prioriteringer. Han sier videre: Å tømme jordens ressurser for å lage bilbatterier, solceller og vindturbiner mens jordens befolkning øker, er en enorm trussel for vår eksistens. Det vil ikke lederne for de folkerike landene innrømme. De foretrekker å skylde på rike land for at fattige land som opplever tørke og oversvømmelse skal få økonomisk kompensasjon for dette. Slik brukes klimasaken for tvangsgjennomføring av global sosialisme der Vestens goder også skal komme alle andre til gode. Som om vestlige land ikke allerede har gitt så det monner på alle vis?