For et par uker siden arrangerte vi i Melhus Arbeiderparti et folkemøte for å ha dialog med innbyggerne på Løvset og Høyeggen om fremtidig utvikling av området. Vi møtte innbyggere som, blant annet, er bekymret for mangelen på en helhetlig plan for utvikling av området, en skole og barnehage med sprengt kapasitet og en fylkesvei som har behov for fornyelse. Innspillene og spørsmålene som dukket opp på møtet er noe vi tar på største alvor og vil ta med oss i den kommende kommunestyreperioden.

En av bekymringene som kom frem under møtet var frykten for at det vil bli åpnet opp nye boligområder videre oppover Vassfjellet, noe som vil øke avstanden til marka og redusere tur- og friluftsområdene. Vi i Arbeiderpartiet ble utfordret på om vi ville støtte en såkalt «rød-strek» eller «markagrense» i Vassfjellet. En «markagrense» er en definert grense som begrenser utbygging av urbane områder og beskytter naturområdene.

Vi i Melhus Arbeiderparti stiller oss positive til dette og vil i det kommende arbeidet med ny arealplan for Melhus ta til orde for å fastsette en «markagrense» i Vassfjellet. Dette vil gi en langsiktig og tydelig grense for hvor man kan og ikke kan bygge i området og sette en bokstavelig strek for nedbyggingen av naturområdene i Vassfjellet.

Vi ønsker også at det i arbeidet med kommuneplanen må vurderes om det også er andre områder i kommunen hvor det kan være nødvendig med ei «markagrense» for å sikre tur- og friluftsinteresser for allmenheten. Vi oppfordrer alle innbyggere til å komme med innspill til den kommende arealplanen som skal vedtas i nær fremtid.

Det er vårt mål at utformingen av den kommende arealplanen skal bære mer preg av involvering fra både inn- og utbyggere. På den måten tar vi lærdom av situasjonen på Løvset og sikrer at vi ikke havner i en slik uønsket situasjon igjen.

Skrevet av

Einar Gimse-Syrstad, ordførerkandidat Melhus Arbeiderpartiet Jørgen Brun-Pedersen, 15.-kandidat Melhus Arbeiderpartiet Arild Granmo, 25.-kandidat Melhus Arbeiderpartiet