I løpet av de siste årene har vi sett ei voldsom utbygging på Løvset. Nå pågår en underskriftskampanje som allerede har fått over 240 signeringer. Vi trenger også DIN underskrift. Se www.underskrift.no for å signere! Kampanjen lyder «Nei til nye boligfelt på Løvset!»

Furuhaugen september 2022. Foto: Margrethe Stendahl

Løvset har de siste årene hatt ei voldsom økning i antall hus, antall biler, antall folk, og mye vil ha mer! For mange av oss som bor her er det uforståelig at dette kan bli godkjent av politikerne.

Det mangler en helhetlig plan, og de ulike boligfeltene popper opp uten sammenheng med hverandre. Det mangler skoleplasser, det mangler barnehageplasser, det finnes ikke nærmiljøanlegg og veien er et kapittel for seg.

Det er nok nå! Nå må politikerne ta til vett og bygge ut andre steder; der det er infrastruktur som holder mål, og der det er plass til ungene i barnehage og skole.

Løvset barnehage er en flott barnehage, og det er fornuftig at små barn kan gå i nærmeste barnehage. At foreldre og barn blir kjent allerede i barnehagealder legger til rette for gode sosiale relasjoner i nabolagene når ungene vokser til.

Det er verken ønsket eller bærekraftig, at foreldre må kjøre ungene sine til barnehager andre steder i kommunen. Skolegrensene i Nedre Melhus er nylig blitt endret, etter at nye Gimse skole sto ferdig. Foreldre på Høyeggen har fått skylda for at skolen er full da mange ikke ønsker å flytte barna sine til Gimse midt i skoleløpet.

Sannheten er at tilstrømmingen av nye elever til Høyeggen er så stor (fra Løvset) at det hjelper lite å flytte 100 elever til Gimse. Det kommer langt flere til Høyeggen enn det skolen er bygd for. Kommunens første høyblokk ligger an til å bli brakkeriggen på Høyeggen skole.

Løvsetvegen er fylkeskommunal. Melhus kommune kan altså med rette fraskrive seg ansvaret for at den er for smal, har for bratt helning, siger ut og er full av sprekker. Løvsetvegen er fra en annen tid, og bygget for en helt annen bruk enn det vi har i dag.

Det er derimot politikerne i Melhus som har ansvaret for antallet biler som kjører der, samt tungtrafikken. Utbygging krever anleggstrafikk. Løvsetvegen har mange innpåkjørsler av mindre veier. Disse henger ikke sammen med hverandre og ender i en del farlige kryss.

Det er dårlig planlegging hva gjelder gangfelt og fotgjengeroverganger, og mange veier krysser fortauet hvor flere hundre barn daglig har sin skolevei. Ofte på sykkel og i god fart. Det kreves ikke ny vei, det er vel helt i det blå. Jeg mener det er uforsvarlig å legge til rette for enda flere boligfelt som medfører enda større trafikk.

Furuhaugen november 2021. Foto: Gunn Tove Hasselø

Løvset var en gang en del av Vassfjellet. For oss som bor i de gamle/opprinnelige delene av boligfeltene er det blitt langt til skogen. Det er for langt for de yngste. Dette øker biltrafikken. Vi kjører for å komme oss til skogs. Inngang til mange av stiene er fjernet, bekker er lagt i rør, myrdrag og gammelskog er borte.

Det biologiske mangfoldet i områdene nært boligfeltene er rasert. Myke verdier, men særdeles viktig i tida vi er inne i. Nedhogging og fjerning av grøntarealer gjør noe med oss. Vi kan ikke puste i asfalt. Bestandene av elg, rådyr og andre flotte dyr trekker unna, det er ikke lenger plass til dem her. Vi ser store sår etter inngrep, berg er sprengt bort og daler fylt igjen for å gjøre det mulig å bygge flatt, tett og stort.

Furuhaugen september 2022. Foto: Margrethe Stendahl

Når en kommune vedtar utbygging i den størrelsen vi ser på Løvset, er det for meg helt uforståelig at det ikke legges planer for et nærmiljøanlegg. Jeg tenker da for eksempel på skole, skikkelig lekeplass, ballbinge, forsamlingslokale eller lignende. På Løvset finnes ingen aktiviteter for unger og ungdommer. De må kjøres, da Løvsetbakkene er alt for bratte til at unger kan sykle alene til fritidsaktiviteter før de når ungdomsskolealder.

I denne sammenheng vil jeg derimot komme med et forslag: «Løvset klatrepark» kan etableres i det som er klargjort til tre (!) tomter langs Løvsetvegen, før Hesttrøa boligfelt. Det tok et år å hamre løs disse tomtene. Jeg har stor forståelse for at ingen vil bygge hus her. Jeg håper noen investerer i det som kan bli et ettertraktet nærmiljøanlegg. Nå står det som et stort sår i terrenget.

Jeg har tidligere, i Trønderbladet 19. mai 2021, stilt spørsmål om det finnes en plan for den storstilte utbygginga på Løvset. Kun Einar Gimse Syrstad (Ap) tok seg bryet å komme med et svar, Trønderbladet 29. mai 2021. Han skriver at Løvset burde hatt en områdeplan. Han skriver også at det over tid er gitt tillatelser til utbygging som opprinnelig ikke var en del av kommunedelplanen. Han skriver også, det vi allerede vet; det er utbyggerne som legger premissene.

Det begynner å haste, politikere. Det holder nå; ingen plan, ikke flere boligfelt! Bygg der det allerede er lagt til rette for det. Fyll opp med hus der tomtene er klargjort, og bygg på andre steder i kommunen som har plass. Ikke ta mer av nærnaturen vår. Ikke legg til rette for flere biler, veien tåler ikke mer. Skolen er full, men det går. Men, enda flere barn går ikke! Kampanjen «Nei til nye boligfelt på Løvset» trenger din underskrift. Kampanjen avsluttes 12.09.23, dagen etter kommunevalget. Du finner kampanjen på www.underskrift.no.