KOMMENTAR: Hvor lang tid kan det offentlige egentlig bruke på å behandle en søknad om skoleskyss? I dagens avis (side 15) kan Trønderbladet fortelle om familien Kjøsen på Stormyra, som synes skolevegen for Anna (11) er utrygg. De søkte derfor om sikringsskyss fra 1. november. Søknaden sendte de til 14. august, men fortsatt venter de på svar.

Og årsaken til at de ikke har fått svar er smått utrolig. Først var det Melhus kommune som rotet med saken og forsinket den. Nå er det den nye Fylkesmannen i Trøndelag som har klagesaken til behandling. Og der aner de ikke hvor søknaden befinner seg eller når den kan bli ferdigbehandlet. Årsaken er ifølge dem selv at de gikk over til et nytt arkivsystem da fylkesmannsembetene i Sør- og Nord-Trøndelag ble slått sammen. Det gamle systemet er stengt og alle saker er overført til det nye systemet. Problemet er imidlertid at der har sakene ikke dukket opp. Dette gjelder flere tusen saker.

Dermed får ikke familien Kjøsen og mange andre svar på sine søknader. Hos Fylkesmannen er det ingen som aner når sakene vil dukke opp i det nye arkivsystemet og når de vil bli behandlet. Av svarene fra Fylkesmannen virker det ikke som de er spesielt bekymret over dette heller, utover å si at det er «beklagelig». I mellomtiden går skoleåret sin gang, og familien Kjøsen må ordne skoleskyss på egen hånd.

Jeg blir provosert over at Fylkesmannen ikke har klart å få et fungerende saksbehandlingssystem på plass før sammenslåingen. Det som er «beklagelig» er at denne situasjonen har oppstått i det hele tatt. Det er rett og slett ikke godt nok at en så viktig institusjon som Fylkesmannen ikke er i stand til å behandle søknader som kommer inn. Dette er saker som er viktige for innbyggerne, som Fylkesmannen faktisk eksisterer for å betjene. Jeg forventer en plan for å løse IT-problemet, og en plan for å ta unna de mange tusen saker som ligger på vent. Nå gjør byråkratene hos Fylkesmannen livet til innbyggerne vanskeligere.