Av Randi Rognes, tidligere styreleder i Midtre Gauldal Frivilligsentral

Arnfinn Aakerli, nåværende styreleder

Det var trist å lese innlegget til Trude Heggdal, daglig leder ved Midtre Gauldal Frivilligsentral, i Trønderbladet den 25.februar. I sin orientering til formannskapet i kommunen hadde hun nok ventet positive reaksjoner på den innsatsen de frivillige har lagt ned i forbindelse med vaksinering under pandemien (over 1000 frivillige arbeidstimer i 2021!), og den innsatsen som gjøres gjennom resten av året av de frivillige. Mange positive avisoppslag i lokalpressen er et tydelig tegn på at det gjøres mye godt arbeid gjennom frivilligsentralen som mange nyter godt av og setter pris på. Frivilligsentralen er en meget viktig koordinator for frivillig innsats.

Den holdningen daglig leder ble møtt med i formannskapet gir seg dessverre også utslag i den kommunale pengestøtten. Den har stått på kr. 300.000 de siste 10-12 åra, noe som naturligvis betyr at den blir stadig mindre verdt. Det minste man kunne ha forventet, hadde kanskje vært at man hvert år fikk beløpet justert for lønns- og prisstigning. For styret og daglig leder innebærer det at man må snu på hver krone og stadig se på nye mulige måter for å få inn litt penger. Heldigvis har den statlige støtten økt jevnlig i noen år nå, og heldigvis er Trude utrolig kreativ og innovativ når det gjelder å skaffe penger. Vi har også gode støttespillere i bl.a. Gauldal Rotary, som nå i flere år har gitt oss inntekta av et visst antall kalendere vi selger for dem. Tusen takk til alle som har kjøpt kalender og slik støttet frivilligsentralen!

Glade deltakere på Camp Støren som aktiviserte ungene på Støren barneskole i sommerferien i 2021 (bruken av bildet er klarert med Støren barneskole). Foto: Privat

Midtre Gauldal Frivilligsentral, i samarbeid med biblioteket, kulturhuset og andre gode samarbeidspartnere, står årlig bak et utall store og små arrangement som de frivillige muliggjør med sin innsats. Jeg nevner i fleng: TV-aksjonen, halloween, dansegalla for funksjonshemmede, julegrantenning, språkkafé og språktrening for innvandrere, ledsagertjeneste for eldre til lege og sykehus, besøkstjeneste, aktivisering av skolebarn i ferieperiodene (Camp Støren o.l.), aktivitetsdager, bingoverter på sykehjemmet, formiddagstreff for eldre, gå-venner, julegaveaksjonen, lyttevenner på barneskolen, sittedans på bo- og dagsenteret, veivisere for nytilflyttede midtre gauldalinger, klesbyttedag, osv. Nå er det en særegenhet ved det frivillige arbeidet at man ikke kan pålegge de frivillige noe som helst. Det er derfor Trude sier at frivillighet lever av lyst og dør av tvang. Man kan spørre hvem som helst om hen vil gjøre en innsats, men det er helt opp til den personen å si ja eller nei. Noen deltar bare på de samme arrangementene hvert år, mens andre stiller seg til disposisjon når det er behov.

Deltakere på jul i fellesskap i Engan jula 2018. Her er Mental helse en viktig samarbeidspartner. Foto: Privat

Den frivillige innsatsen beløper seg hvert år til tusenvis av ubetalte timer. Styret innbyr årlig de frivillige til en fest der styret gjør stas på dem med middag, kaffe og underholdning. Det hadde vært trivelig om politikerne i Midtre Gauldal i det minste kunne gi litt verbal ros for å vise at de setter pris på den frivillige innsatsen. Offentlige utredninger har stadig vekk formuleringer om at frivilligheten må regne med å trå til mer i framtida når alle skal være «hundre år i eget hjem», så det kan kanskje lønne seg for Midtre Gauldal kommune også å stå på god fot med de frivillige! Er det ikke grunn til å takke på kommunens vegne når man i 2021 fikk i gave over 6000 frivillige timer til en verdi av 2,1 millioner kroner? Det er til og med «frivillighetens år» i 2022, så det kan bli enda mer bruk for de frivilliges innsats.