Av Trude Heggdal, Midtre Gauldal Frivilligsentral

Pandemien kjente sin besøkelsestid, og tok til fornuft og trakk seg tilbake så vidt inn i frivillighetens år. Det var utrolig god timing, at åpningen av samfunnet og frivillighetens år, kom samtidig. Pandemien har vært en utfordring for frivillig sektor, og det passer ekstra bra at åpningen av samfunnet skjer i et år der vi vil ha ekstra fokus på frivilligheten.

Som leder ved Frivilligsentralen fikk jeg mulighet å komme til formannskapet i Midtre Gauldal sist uke, for å snakke om frivilligheten og dens betydning. En mulighet jeg takket ja til, og gledet meg til, frivillighet og den verdien den representerer er en viktig ressurs jeg gjerne deler med så mange som mulig. Men jeg må si det ble en betenkelig opplevelse.

I Midtre Gauldal har vi mange lag/organisasjoner, i følge mg.foreningsportal.no så er det godt over 200 i tallet. Frivilligheten står sterkt og det er mange som bidrar for lokalsamfunnet. Som for eksempel innsatsen som er lagt ned i forbindelse med massevaksineringen mot covid-19. Det er gjennomført over 1000 frivillige timer i 2021 for å hjelpe storsamfunnet med dette. Dette er enkeltpersoner fra hele kommunen som har stilt opp som parkeringsvakter, verter, veivisere og medmennesker. Alle som har vaksinert seg i Midtre Gauldal har nok sett disse ressurspersonene i gule refleksvester i aksjon på helsestasjonen, Støren kulturhus, på rådhuset og i Størenhallen. 1000 timer frivillighet vil si en verdiskaping på 350 000 kroner. Hva ville en tilsvarende innsats kostet hvis det måtte vært brukt lønnede ansatte? Kanskje fort det dobbelte? Disse frivillige ressurspersonene har heller ikke dekning for kjørekostnader, så i realiteten har de hatt utgifter på å stille opp i denne dugnaden.

Tilbake til min opplevelse i formannskapet. Jeg dro igjennom historien til frivilligsentralene, som faktisk har kommet opp i totalt 477 fordelt over hele Norge. Vår lokale frivilligsentral ble startet 3. desember 2003 med et engasjert interimsstyre som gjorde en fantastisk innsats. Ved vår frivilligsentral (den er alle innbyggere i Midtre Gauldal sin) ble det i koronaåret 2021 bidratt med mer enn 6000 frivillige timer, en verdiskaping på over 2,1 millioner kroner.

Å dele positiv informasjon med våre folkevalgte, ble dessverre ikke opplevelsen jeg hadde forventet. Det var ingen godord å motta på vegne av dem som har bidratt frivillig det siste året. Ingen positive tilbakemeldinger om at vi har en stor ressurs med frivillige i vår kommune, som kommunen som organisasjon nyter godt av. Det ble bare en runde med skeptiske spørsmål fra ordføreren om hvorfor vi som koordinerer frivillighet er så opptatt av at frivillighet lever av lyst og dør av plikt.

Økonomisjefen var også innom møtet, han mottok applaus etter å ha lagt frem gode positive (foreløpige) tall for 2021. Frivilliges innsats ved f. eks. vaksinasjonssenteret har faktisk direkte påvirkning på kommunens økonomi. Kanskje det er på tide at ordfører og varaordfører kjenner sin besøkelsestid og gir fortjent ros og positive tilbakemelding på det frivilligheten i Midtre Gauldal utfører? Jeg bare undrer meg.

Som koordinator og katalysator for frivillighet vil jeg avslutte med å understreke at det viktigste vi legger oss på minnet for å bevare det frivillige engasjementet til våre innbyggere; er at frivillighet lever av lyst og dør av plikt. Det vi som enkeltpersoner finner glede og engasjement i, er det lett å sette av tid til. Blir frivillighet og aktiviteter pålagt og oppleves som tvang, vil engasjementet snart forsvinne.