Kjære lokalpolitiker!

Som ansatt i barnehage er det spesielt én ting som vi snakker om nesten daglig, spesielt på høsten – og det er bemanning. Det kom en lovfestet bemanningsnorm i august 2018, som skulle sikre maks 3 barn per voksne for 1 og 2 åringene, og maks 6 barn per voksen fra den høsten barnet fyller 3 år. Og det var på tide, for mange barnehager rundt om i landet hadde dårligere bemanning enn dette.

De som ordnet bemanningsnormen ble sikkert ganske fornøyd, og tenkte at nå er hvert fall god bemanning på plass. Men problemet er at tallene ikke fungerer slik i praksis. Man jobber 7,5 timer, men åpningstiden er gjerne fra 6:45-16:30, altså 9,75 timer. Det vil si at det kun er 5,25 timer i løpet av dagen hvor alle er på jobb samtidig.

Over 5 timer med full bemanning kan vel ikke være så ille, tenker du kanskje? Vel, det er fortsatt ikke helt riktig. I løpet av arbeidsdagen skal det holdes møter, plantid, pauser, avspasering, legetimer, syke barn, feriedager, kurs, foreldresamtaler, rydde etter måltid, og ofte blir en ansatt opptatt med ett barn pga skift/stell. Dette medfører at det er ikke mange timer i løpet av en uke hvor bemanningsnormen er reell. Barnehagen skal være et pedagogisk tilbud, og da er møter, kurs og plantid en nødvendighet.

Januar 2021 trådde det i kraft en ny lovendring i barnehageloven. Den skal sikre at alle barn i barnehagen får et trygt og godt barnehagemiljø. De nye paragrafene er som følger: § Nulltoleranse og forebyggende arbeid § Plikt til å sikre at barnehagebarna har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø (aktivitetsplikt) § Skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider i barnehagen, krenker et barn

For de fleste som jobber i barnehage er ikke dette noe nytt. Men det lovfester en viss standard som vi skal holde. En standard hvor vi følger opp hvert enkelt barn, og jobber aktivt for å sørge for at alle har det bra. Det kan være vanskelig å sette en standard for kvalitet i barnehagen, men denne loven gjør det. Svart på hvitt står det hva vi skal gjøre. Og jeg skulle gjerne gjort alt dette hver dag. Det er ikke viljen, eller kompetansen nødvendigvis, det står på. Det er bemanning. Det nytter ikke å vite hva man skulle gjort når man ikke har tid eller ansatte nok til å gjøre det.

Så hva kan vi gjøre? Styrere og enhetsledere gjør det de kan med de økonomiske rammene de har fått satt. Det er dere lokalpolitikere som sitter med makta til å gjøre en endring. En endring som kan sørge for et trygt og godt barnehagemiljø for barna i Melhus kommune. Det finnes flere eksempler hvor kommuner øker bemanninga i barnehager over den satte bemanningsgrensa. Og det med positive konsekvenser.

I Stavanger hadde de et pilotprosjekt fra august 2017 til august 2019 hvor de økte bemanningstettheten i to barnehager. Da økte de den slik at den passer pedagognormen; 2,3 småbarn/4,6 storbarn per voksen. Ikke en kjempestor forskjell. Men allerede halvveis i prosjektet så de forbedring. Økt stabilitet, forutsigbarhet og trygghet for barna. Sykefraværet sank også, på grunn av mindre stress og belastning. “Fra januar til juni 2017 hadde barnehagen et sykefravær på 10,43 prosent, mens det i samme periode i 2018 lå på 5,09 prosent”. Den ble altså mer enn halvert, og de trengte ikke lenger vikarer.

Det er ikke en hemmelighet at de arbeidsplassene som sliter med høyt sykefravær er barnehager og helsetjenestene. I oktober 2022 skrev Trønderbladet om sykefraværet i Melhus kommune. Som ansatt i barnehage er det liten tvil om hva løsninga er. Det er bedre bemanning enn dagens ordning.

Barnehagene i Melhus kommune sliter også med å finne vikarer. Og det er nok ikke fordi det mangler mennesker som kunne tenkt seg å jobbe i barnehage. Men det mangler mennesker som vil jobbe som tilkallingsvikarer. Skap flere faste stillinger i barnehagene, slik at barna får flere trygge voksne som kan følge opp, se hvert enkelt barn, og veilede. Relasjonsbygging tar tid, og barna trenger faste stabile voksne.

Høsten 2022 vedtok Melhus kommune å kutte i budsjettet for spesial pedagogikk. Det medfører at spespedassistenter kuttes, og det er tenkt å erstattes med bedre kompetanse til de ansatte. Altså skal de barna som trenger voksne tett på i hverdagen for veiledning, miste dette. Hva hjelper det med økt kompetanse om man ikke har hender til å følge opp? Vi trenger at dere politikere forstår konsekvensene av tallene dere flytter på. Kom gjerne innom og vær flue på veggen en hel dag.

For oss andre: i 2023 er det kommunevalg. Husk dette når dere skal stemme!