– Før var det noen som flirte av oss, det fliret har kommet bort