Idrettslaget i Soknedal får betydelig beløp av Odd Reitan for å bygge nytt fotballanlegg. Dette er virkelig flott for kommende generasjoner i Soknedal.

Fløtta i Soknedal er hjemgården til Odd Reitans far; Ole Reitan som startet butikk i mitt boligstrøk i byen. Odd har en sterk tilknytning til gården og har jobbet der flere somre i ung alder, og da onkelen gikk bort, ble Fløtta bygget om og stod ferdig som verdiskole i august 2015; en lederskole for alt som ligger under Reitan-selskapene.

– Det er behov for arenaer for aktivitet og møteplasser spredt rundt om i kommunen, skriver Svein Otto Nilsen. Bildet er fra julelunsjen på Soknedal bo- og dagsenter i desember i fjor. Foto: Midtre Gauldal kommune/Marthe Eid

Ifølge Trønderbladet så har Fløtta og Odd Reitan bidratt i bygda på flere måter, noe bygda er glad for. Det er flott at idretten blir støttet, men samtidig er det viktig at historien rundt de som har bygd opp Soknedal blir ivaretatt.

Kommunens administrasjon vil gjenbruke bo- og dagsentrene, men Eiendom og kommunalteknikk vil stenge av de gamle byggene. Da vil byggene forfalle og råtne på rot og det er fare for at man mister bygninger som betyr veldig mye for de eldste i Soknedal.

I likhet med Odd Reitan så har også jeg jobbet flere somre som ung gutt med slåttonna på Bordal, og Soknedal var absolutt en plass med gode sommerminner. Mye er forandret i bygda, men det som er viktig er å ta vare på er bygninger som har en lang og god historie for bygda.

Det er behov for arenaer for aktivitet og møteplasser spredt rundt om i kommunen. Det er en kommunal målsetting om å engasjere flest mulig på tvers av generasjoner, inkludere og forhindre utenforskap.

Hva er da mer naturlig at den gode gamle Soknedal aldershjem brukes og settes i stand i sin helhet.

Jeg håper virkelig at Odd Reitan og Fløtta ser viktigheten av den plassen som har tatt vare på den gamle generasjonen i mange generasjoner. Skjønner at man ikke kan støtte alt, men hva er vel ikke mer viktig enn å bidra til at Soknedals viktigste bygning ikke råtner på rot.

Svein Otto Nilsen, fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet og tidligere onnahjelper på Bordal