Trønderbladet skrev tidligere i juli om Kjersti Stav, Jan Inge Holthe og Arnt Inge Rambraut som også ønsker å kjøpe tomt i Aunåsen, og de kunne fortelle at flere med dem er interessert.

Men så viser det seg at det ikke er så enkelt for de nye husbyggerne. Mens de ni andre fikk tillatelse enkeltvis, krever kommunen nå en reguleringsplan, som kan være tidkrevende og dyrt.

Kommunen viser til at Aunåsen er såkalt LNF-område (landbruk, natur og friluftsliv), og at det da skal være spredt boligbygging. De andre boligbyggerne har fått tillatelse enkeltvis etter å ha innhentet nødvendige tillatelser blant annet til deling etter jordloven, plan- og bygningsloven samt utslippstillatelse etter forurensningsloven. Skal de resterende åtte tomtene tas i bruk, begynner det hele å ligne på et boligfelt, og da kreves reguleringsplan, forklarte virksomhetsleder Guri Vik til Trønderbladet 7. juli.

Slik er altså kommunens regler. Men det virker da litt underlig at kravet om en reguleringsplan blir et ansvar som veltes over på de uheldige som ikke var blant dem som sikret seg de første ni tomtene av de 17.

Ordfører Gunnar Krogstad sier da også at det er en brist i lovverket at slike saker skal behandles etter to lover (jordloven og plan- og bygningsloven). Men han forsvarer kommunens saksbehandling så langt.

Likevel tyder mye på at denne saken er tjent med en ny vurdering, og helst før husbyggerne gir opp og ser seg om etter tomt i en av nabokommunene.