– Jeg vil ha fokus på at dette er et område som er avsatt i kommunedelplanen til spredt boligbygging. Det er avsatt 17 tomter, og det er igjen 8. De er 7–8 interessenter som vil bygge, og så møter de veggen hos kommunen, sier Sigmund Gråbak (Melhuslista).

Ble avkrevd reguleringsplan

Gråbak har lest Trønderbladets oppslag om Kjersti Stav, Jan Inge Holthe og Arnt Inge Rambraut som ønsker å bygge i Aunåsen. Melhus kommune har krevd reguleringsplan, men det mener de tre er forskjellsbehandling siden de ni andre har fått tillatelse enkeltvis og har sluppet å gå veien om reguleringsplan som kan være tidkrevende og dyrt. I tillegg har Melhus kommune varslet at bare to pr. år kan få bygge i Aunåsen. Grunneierne har i klartekst fått melding fra kommunen om at kommunen krever reguleringsplan fordi de åtte tomtene ligger i et relativt lite område, og at det her er snakk om et LNF-område.

De tre ønsker å bygge i Aunåsen fordi det er landlig der, og de har fått positiv tilbakemelding fra grunneierne Odd Jarle Brodal, Rolf Kolbjørn Hongrø og Anders Bolland. Grunneierne har flere interessenter til tomtene.

– Jeg synes synd på dem, sier Gråbak som har tatt kontakt med avisa.

Bestemmelsene

Gråbak mener det er innlysende at de som vil bygge på de resterende tomtene, kan få klarsignal og at det er unødvendig med en reguleringsplan.

– Dette er et område avsatt for spredt boligbygging, og det står ingenting i bestemmelsene om at det må være en reguleringsplan. Jeg mener det er uvesentlig om det kommer 1–2 eller 8 hus samtidig så lenge de oppfyller kravene, og det er bestemt at det skal være 17 tomter i dette området. Vi må legge til rette for dem som vil ut av sentrum, sier Gråbak.

Nå oppfordrer han ordføreren til å ta opp saken internt på rådhuset.

– Det er ikke rådmannen eller virksomhetslederen som skal avgjøre denne saken. Jeg vil ta opp saken i formannskapet, men det er lenge til neste formannskapsmøtet. Derfor håper jeg at ordføreren vil svare positivt til husbyggerne. Er ordføreren i tvil om saken, kan han ta den opp i planutvalget som er formannskapet, sier Gråbak.

Ordføreren svarer

Ordfører Gunnar Krogstad (Ap) forteller at han har vært i kontakt med grunneierne Rolf Hongrø og Odd Jarle Brodal, rådmannen og virksomhetslederen, og han mener at rådmannen og virksomhetslederen har gått grundig gjennom saken.

– Rådmannen har gått inn og sett på hva som tidligere har skjedd i saken siden folk mente det hadde skjedd forskjellsbehandling. De andre sakene er behandlet etter jordloven og plan- og bygningsloven, og det er en brist i lovverket at slike saker skal behandles etter to lover, sier Krogstad.

Krogstad bebuder at han ikke vil ta opp saken i formannskapet på eget initiativ. Derimot mener han at det først må komme søknad for husbyggerne om fritak fra kravet om reguleringsplan. Deretter kan søknaden behandles politisk hvis det blir en klagesak, mener ordføreren.

– Det omtalte området er stort, og forutsetninga er at det skal bygges spredt. Hvis alle husene skal bygges under ett, må det reguleringsplan til. Dette burde Gråbak som var varaordfører i forrige periode, kjenne til. Planutvalget behandler saken når den kommer, opplyser Krogstad.

ANDRE HUS I NÆRHETEN: Like ved området der blant annet Arnt Inge Rambraut, Jan Inge Holthe og Kjersti Stav ønsker å bygge, ligger det flere bolighus. For disse er det gitt fritak etter jordloven samt plan- og bygningsloven. Foto: Gunn Heidi Nakrem